Dokumentai. Kuriuos mylite.

Raskite Jums reikalingus dokumentus akimirksniu


PENGARUH METODE PENEMUAN TERBIMBING TERHADAP KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA KELAS VIII MTs ISLAMIYAH TRIMOHARJO OKU TIMUR

 • Scientific Article
 • 300
 • 2018
 • Indonesian (Bahasa Indonesia)
 • Uncategorized

PENGARUH METODE PENEMUAN TERBIMBING TERHADAP KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA KELAS VIII MTs ISLAMIYAH TRIMOHARJO OKU TIMUR Lailatur Rosyidah, Gusmelia Testiana, Tria GustiningsiUniversitas Islam Negeri Raden Fatah Palembange-mail: [email protected][email protected]

Audiovizualinis projektas "Bėnamės šiukšlės"

 • Bachelor Thesis
 • 509
 • 2016
 • Lithuanian (Lietuvių)
 • Computer Science and Applications

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETASINFORMATIKOS FAKULTETASAurelijus VaičiulionisAUDIOVIZUALINIS PROJEKTASBaigiamasis bakalauro projektasVadovas Lekt. dr. Kęstutis JankauskasKAUNAS, 2016KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETASINFORMATIKOS FAKULTETASAUDIOVIZUALINIS PROJEKTASBaigiamasis bakalauro projektasMu...

A/s “Cēsu alus” bezalkaholisko dzērienu tirgus izpēte

 • Coursework
 • 545
 • 2012
 • Latvian (latviešu)
 • Market Research

Sociālās Integrācijas Valsts AģentūraKoledžaKursa darbsA/s “Cēsu alus” bezalkaholisko dzērienu tirgus izpēte Nepilna laika studiju programmasGrāmatvedība un nodokļi 2GRT grupas studenteSanta Jansone Darba vadītājalektore Inese ĻakaJūrmala 2012Saturs1.Ievads31.1.Darba aktualitāte31.2.Ierobežojumi3...

Privatūs pensijų fondai

 • Chapter
 • 311
 • 2016
 • Lithuanian (Lietuvių)
 • Pension Funds

2. lІETUVOS РRІVAČІŲ РENSІJŲ FONDŲ REІKŠMĖ ІR VERTІNІMO METODІKA2.1. Рrіνačіų рensіjų fonԁų νіeta рensіjų sіstemojeРensіjų‍‍ fonԁų νeіkƖą regƖamentuojančіuose ES teіsės aktuose рensіjų fonԁų sąνoka nėra nusіstoνėjusі. ІšanaƖіzaνus ES teіsės aktus, kurіuo...

Inventorizacija savivaldybėje

 • Coursework
 • 2018
 • 2016
 • Lithuanian (Lietuvių)
 • Filtration and Separation

INVENTORIZACIJOS ESMĖ, KLASIFIKAVIMAS IR PASIRENGIMO INVENTORIZACIJAI PROCEDŪROSInventorizacijos samprata ir klasifikavimasInventorizacijos atlikimas tai yra ne vien sukurtų formalių taisyklių laikymasis, bet ir įmonės savininkui naudingas ir reikalingos procesas. Kurio metu galimos apskaitos ...

Konferencija „projektų valdymas – proveržio galimybės“ novotel viešbutyje

 • Coursework
 • 1659
 • 2016
 • Lithuanian (Lietuvių)
 • Management, Monitoring and Policy

TURINYSĮVADAS51.PASLAUGŲ TEIKIMO IR RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TEORINIAI ASPEKTAI71.1 Paslaugų apibūdinimas ir jų teikimo viešbučiuose ypatumai71.1.1 Paslaugos ir kokybės samprata71.1.2 Paslaugų teikimo viešbučiuose ypatumai.111.2 Renginių rūšių apžvalga141.3 Renginių organizuo...

Laboratorinis darbas

 • Lab report
 • 1595
 • 2013
 • Lithuanian (Lietuvių)
 • Electrical and Electronic Engineering

Termoelektroninės emisijos reiškinio tyrimasStudentas: Gintas MilčiusData: 2013 05 17Dėstytojas: V.Minialga1. Darbo užduotisNubrėžti vakuuminio diodo voltamperinę charakteristiką ir apskaičiuoti elektrono išlaisvinimo darbą.2. Teorinė dalis. Metaluose daug laisvų elektronų, kurie...

Psichologijos kursinis darbas

 • Coursework
 • 1828
 • 2013
 • Lithuanian (Lietuvių)
 • Psychology

Neverbalinė kalbaTikslas ir uždaviniai:Apibrėžti neverbalinės kalbos sąvoką.Apžvelgti neverbalinės kalbos elementus.Identifikuoti situacijos veikėjų neverbalinius ženklus ir atskleisti tų žennklų prasmę. Be žodinės kalbos, žmonės bendraudami vartoja įvairius nežodinius ženklus ir signalus &nda...

Mašinų gamybos technologijų kursinis

 • Coursework
 • 1844
 • 2015
 • Lithuanian (Lietuvių)
 • Automotive Engineering

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETASMECHANIKOS INŽINERIJOS IR DIZAINO FAKULTETASGAMYBOS INŽINERIJOS KATEDRAGAMYBOS PARUOŠIMAS IR ĮRENGINIAINAMŲ DARBASAtliko – ME-2/5 gr. stud. Gintas MILČIUSTikrino – doc. dr. Antanas ČIUPLYS Kaunas 2015MECHANIKOS INŽINERIJOS IR DIZAINO FAKULTET...

Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų dantų karieso profilaktika: tėvų požiūris

 • Bachelor Thesis
 • 1061
 • 2016
 • Lithuanian (Lietuvių)
 • Dentistry, Oral Surgery and Odontology

KLAIPĖDOS UNIVERSITETASHUMANITARINIŲ IR UGDYMO MOKSLŲ FAKULTETASKŪNO KULTŪROS KATEDRA5-6 KLASIŲ MOKINIŲ POŽIŪRIS Į KŪNO KULTŪROSPAMOKŲ PRASMINGUMĄEmpirinis tyrimas 2. TYRIMO METODIKA IR ORGANIZAVIMAS2. 1. Tyrimo metodaiAtliekant empirini tyrimą, buvo taikomi šie metodai:Anketavimas.Mate...