50kW saulės elektrinės projektas administraciniam pastatui

348 Peržiūros - 0 Atsisiuntimai

Peržiūra

50kW saulės elektrinės projektas administraciniam pastatui #0 50kW saulės elektrinės projektas administraciniam pastatui #1 50kW saulės elektrinės projektas administraciniam pastatui #2 50kW saulės elektrinės projektas administraciniam pastatui #3 50kW saulės elektrinės projektas administraciniam pastatui #4 50kW saulės elektrinės projektas administraciniam pastatui #5 50kW saulės elektrinės projektas administraciniam pastatui #6 50kW saulės elektrinės projektas administraciniam pastatui #7 50kW saulės elektrinės projektas administraciniam pastatui #8 50kW saulės elektrinės projektas administraciniam pastatui #9

Ištrauka

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETASELEKTROS IR ELEKTRONIKOS FAKULTETASPaulius Visockas50 KW SAULĖS ELEKTRINĖS PROJEKTAS ADMINISTRACINIAM PASTATUIBaigiamasis bakalauro projektasVadovaslekt. dr. Dainius SlušnysKAUNAS, 2016KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETASELEKTROS IR ELEKTRONIKOS FAKULTETASELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMŲKATEDRA50 KW SAULĖS ELEKTRINĖS PROJEKTAS ADMINISTRACINIAM PASTATUIBaigiamasis bakalauro projektasAtsinaujinančioji energetika (612E33001) Vadovas (parašas) Lekt. Dr. Dainius Slušnys(data)Recenzentas (parašas) Doc. dr.(data)Projektą atliko(parašas) Paulius Visockas(data)KAUNAS, 2016TVIRTINU:KTU Elektros ir elektronikos fakulteto______________________katedros vedėjas___________________________________201….. ....... .......BAKALAURO BAIGIAMOJO PROJEKTO UŽDUOTISIšduota studentui:Pauliui VisockuiGrupėEAE-2/11. Darbo tema:Lietuvių kalba:50 kW saulės elektrinės projektas administraciniam pastatuiAnglų kalba:Project of 50 kW solar power plant for office buildingPatvirtinta 201___ m. _____________ mėn. ______ d. dekano potvarkiu Nr. ____2. Darbo tikslas:Išnagrinėti saulės elektrinės sudėtį, prijungimo prie elektros tinklo galimybes, atlikti komponentų parinkimo skaičiavimus, atlikti alternatyvų parinkimo analizę ekonominių kriterijų atžvilgiu ir parengti 50 kW saulės elektrinės projektą.3. Reikalavimai ir sąlygos:Parengti 50 kW saulės elektrinės projektą administraciniam pastatui remiantis Lietuvos respublikoje veikiančiais norminiais aktais ir reglamentais.4. Projekto struktūra. Turinys konkretizuojamas kartu su vadovu, atsižvelgiant į BBP pobūdį, pateiktą Metodinių reikalavimų 14 ir 15 punktuose.1. Teorinė dalis. Išsiaiškinti ir aprašyti saulės elektrinės sudėtį ir ypatybes, komponentus ir jų parikimo sąlygas bei prijungimo prie elektros tinklo sąlygas.2. Praktinių skaičiavimų dalis. Atlikti saulės elektrinės energijos gamybos analizę, parinkti saulės elektrinės komponentus, parinkti alternatyvas, atlikti tinklo trumpųjų jungimų, laidininkų parinkimo ir patikrinimo, komutacinių aparatų parinkimo ir patikrinimo, įžeminimo kontūro ir žaibosaugos skaičiavimus bei remiantis finansiniais rodikliais išrinkti geriausią variantą.5. Ekonominė dalis. Jei reikia ekonominio pagrindimo; turinys ir apimtis konkretizuojama darbo eigoje kartu su vadovu.Atlikti saulės elektrinės atsipirkimo skaičiavimus.6. Grafinė dalis. Jei reikia, pateikiama schemos, algoritmai ir surinkimo brėžiniai; turinys ir apimtis konkretizuojama darbo eigoje kartu su vadovu.Pateikti saulės elektrinės komponentų išdėstymo planą administraciniam pastatui ir principinę elektrinių sujungimų schemą.5. Ši užduotis yra neatskiriama bakalauro baigiamojo projekto dalis6. Projekto pateikimo gynimui kvalifikacinėje komisijoje terminasiki 2015-05-30(data)Užduotį gavau:Paulius Visockas(studento vardas, pavardė, parašas)(data)Vadovas:Lekt. dr. Dainius Slušnys(pareigos, vardas, pavardė, parašas)(data)KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETASElektros ir elektronikos fakultetas(Fakultetas)Paulius Visockas(Studento vardas, pavardė)Atsinaujinančioji energetika (612E33001)(Studijų programos pavadinimas, kodas)Baigiamojo projekto „50 kW saulės elektrinės projektas administraciniam pastatui“AKADEMINIO SĄŽININGUMO DEKLARACIJA2016m.gegužėsd.Kaunas Patvirtinu, kad mano Pauliaus Visocko baigiamasis projektas tema „50 kW saulės elektrinės projektas administraciniam pastatui“ yra parašytas visiškai savarankiškai, o visi pateikti duomenys ar tyrimų rezultatai yra teisingi ir gauti sąžiningai. Šiame darbe nei viena dalis nėra plagijuota nuo jokių spausdintinių ar internetinių šaltinių, visos kitų šaltinių tiesioginės ir netiesioginės citatos nurodytos literatūros nuorodose. Įstatymų nenumatytų piniginių sumų už šį darbą niekam nesu mokėjęs.Aš suprantu, kad išaiškėjus nesąžiningumo faktui, man bus taikomos nuobaudos, remiantis Kauno technologijos universitete galiojančia tvarka.(vardą ir pavardę įrašyti ranka)(parašas)TURINYSLENTELIŲ SĄRAŠAS7PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS8SANTRAUKA9SUMARY10ĮVADAS111. SAULĖS ELEKTRINĖS TEORINIAI YPATUMAI121.1. Saulės elektrinės samprata121.2. Saulės elektrinių klasifikacija141.3. Saulės elektrinių įrengimo ypatumai182.ADMINISTRACINIO PASTATO 50 KW SAULĖS ELEKTRINĖS PROJEKTAS202.1. Saulės elektrinės vietos pasirinkimas202.2. Modulio pasirinkimas212.3. Keitiklio pasirinkimas222.4. Pasirinktos vietovės saulės elektrinės generuojama energija242.5. Saulės modulių konstrukcija252.6. Saulės modulių išdėstymas ir šešėliavimas252.7. Apkrovos ir generavimo grafikai272.8. Linijų ilgiai bei kabelių parinkimas312.9. Elektros tinklo trumpieji jungimai352.10. Elektros įrenginių parinkimas.372.11. Įžeminimo kontūras ir žaibosauga382.12. „Baltic Pack“ 50kW galingumo saulės elektrinės ekonominė grąža40IŠVADOS42LITERATŪRA IR ŠALTINIAI43PRIEDAI45LENTELIŲ SĄRAŠASPavadinimasPuslapis2.2.1 Lentelė. Saulės modulio specifikacija.212.2.2 Lentelė. Saulės modulio elektriniai parametrai.222.3.1 Lentelė. Techniniai duomenys.222.3.2 Lentelė. Keitiklio standartai.232.3.3 Lentelė. Instaliacijos specifikacija.232.4.1 Lentelė. Pagamintos energijos kiekis iš saulės spinduliuotės.242.7.1 Lentelė. Apkrovos duomenys.272.8.1 Lentelė Modulių grupėm reikalingas laido ilgis.312.8.2 Lentelė. Kabelio „MKEM 90 / H07V2-K PVC“ parametrai.312.8.3 Lentelė. „MCCMK4x6/6 1 kV“ kabelio parametrai.332.8.4 Lentelė. „MCMK 3x95/50 AN 1 kV“ kabelio duomenys.342.11.1 Lentelė. Koeficiento A reikšmės.392.12.1 Lentelė. Projektuojamos saulės elektrinės generuojamos elektros vertė.402.12.2 Lentelė. Projektuojamos saulės elektrinės įrengimo kąštai. 402.12.3 Lentelė. Projekto atsipirkimas prie skirtingų diskonto normų.41PAVEIKSLŲ SĄRAŠASPaveikslo pavadinimasPuslapis1.1.1 pav. Fotoelektros elemento struktūra121.1.2 pav. Fotoelektros elementų tipai131.2.1 pav. Saulės elektrinių klasifikacija151.2.2 pav. Ongrid saulės elektrinės sistema.151.2.3 pav. Offgrid saulės elektrinės sistema.161.2.4 pav. Modulių galios keitimasis.181.3.1 pav. Pagrindiniai saulės elektrinės įrengimo ir eksploatacijos etapai.191.3.2 pav. Saulės elektrinės atsipirkimo laiko formulė.192.1.1 pav. UAB „Baltic pack“ įmonės vaizdas iš viršaus.202.1.2 pav. UAB „Baltic pack“ įmonės administracinis pastatas.212.1.2 pav. UAB “Baltic pack” gamybinis pastatas.212.3.1 pav. Modulių nuoseklaus jungimo pavyzdys.232.4.1 pav. Saulės vidutinės pinduliuotė į vieną kvadratinį metrą per metus.242.5.1 pav. „AntaiSolar“ aliuminiai saulės modulių laikikliai.252.6.1 pav. „RBI SolarCalculator“ programa.262.6.2 pav. Išdėstytų modulių šešėliai žemiausioje saulės padėtyje.262.6.3 pav. Modulių išdėstymas pagal mastelį žiūrint iš viršaus.272.7.2 pav. Apkrovos grafikas vasara, darbo dienomis.292.7.3 pav. Apkrovos grafikas vasara, savaitgaliais.292.7.4 pav. Apkrovos grafikas žiema, savaitgaliais.292.7.5 pav. Apkrovos grafikas žiema, darbo dienomis.302.7.6 pav. Vartojimo ir generavimo grafikas vasara darbo dienomis, prie didžiausios apkrovos.302.7.7 pav. Vartojimo ir generavimo grafikas vasara savaitgaliais, prie mažiausios apkrovos.312.7.8 pav. Vartojimo ir generavimo grafikas žiema darbo dienomis, prie didžiausios apkrovos.312.7.9 pav. Vartojimo ir generavimo grafikas žiema savaitgaliais, prie mažiausios apkrovos.312.9.1 pav. Ekvivalentinė sistemos schema trumpųjų jungimų skaičiavimui.372.10.1 pav. Įrenginių schema.382.11.1 pav. Vieno stiebo žaibolaidžio apsaugos zona: 392.11.2 pav. Žaibosaugos apsaugos zonos.392.11.3 pav. Žaibolaidžių apsaugos zonos ir išdėstymas.40Paulius Visockas, 50 kW saulės elektrinės projektas administraciniam pastatui, Atsinaujinančioji

 

Atsisiųsti dokumentą

Įsigyti ($9.00)


Įvertinimas


Dokumento tipas

Bachelor Thesis


Kalbos

Lithuanian (Lietuvių).


Kategorijos

Electrical and Electronic Engineering, Construction and Architecture.


Valstybė

Lietuva.


Susiję dokumentai

Vėjo elektrinių parko projektas

Senųjų kultūrų atspindžiai šiandienos inžineriniuose statiniuose

Betransformatoris šviesos diodų maitinimo šaltinis