UAB „DPD LIETUVA“ logistikos paslaugų kokybės gerinimo galimybės

575 Peržiūros - 3 Atsisiuntimai

Peržiūra

UAB „DPD LIETUVA“ logistikos paslaugų kokybės gerinimo galimybės #0 UAB „DPD LIETUVA“ logistikos paslaugų kokybės gerinimo galimybės #1 UAB „DPD LIETUVA“ logistikos paslaugų kokybės gerinimo galimybės #2 UAB „DPD LIETUVA“ logistikos paslaugų kokybės gerinimo galimybės #3 UAB „DPD LIETUVA“ logistikos paslaugų kokybės gerinimo galimybės #4 UAB „DPD LIETUVA“ logistikos paslaugų kokybės gerinimo galimybės #5 UAB „DPD LIETUVA“ logistikos paslaugų kokybės gerinimo galimybės #6 UAB „DPD LIETUVA“ logistikos paslaugų kokybės gerinimo galimybės #7 UAB „DPD LIETUVA“ logistikos paslaugų kokybės gerinimo galimybės #8 UAB „DPD LIETUVA“ logistikos paslaugų kokybės gerinimo galimybės #9

Ištrauka

TurinysPaveikslėlių, lentelių sąrašas5Sąvokos6Įvadas71.Mokslinės literatūros analizė91.1. Logistikos samprata91.2. Logistikos veiklos rūšys91.3. Dalinių krovinių vežimas111.3.1. Dalinių krovinių vežimo organizavimas111.3.2. Dalinių krovinių vežimo specifika121.3.3. Terminalo svarba dalinių krovinių vežime121.3.4. Krovinių vežimo centrai131.3.5 Maršruto parinkimas dalinių krovinių vežimui141.4. Kokybės gerinimo galimybės141.4.1 Kokybės gerinimo metodai151.4.2. Kaizen nuolatinio kokybės gerinimo metodas151.4.3. Demingo ciklas kokybei gerinti161.4.4. LEAN – Taupioji vadybos sistema172. Įmonės UAB „DPD Lietuva“ veiklos analizė192.1. Įmonės UAB „DPD Lietuva“ pristatymas192.2. Veiklos, kokybės tikslai202.3. Įmonės valdymo struktūrą, padalinių darbo specifika202.3.1. Įmonės struktūra202.3.2. Padalinių darbo specifika222.4. Įmonės veiklos organizavimas232.4.1. Įmonės veikla232.4.2. Informacinės technologijos302.5. Ekonominiai, finansiniai rodikliai312.6. Plėtros perspektyvinės gairės342.7. SSGG analizė353. Logistikos paslaugų gerinimo galimybės383.1. Problema ir jos sprendimo būdai383.2. Darbuotojų tobulinimas parenkant Kaizen kokybės gerinimo metodą393.2.1. Veiklos įgyvendinimo priemonės403.2.2. Laukiami rezultatai423.3. Siuntų fotografavimo idėjos pritaikymas423.3.1. Projektinio plano įgyvendinimas453.3.2. Laukiami rezultatai48Išvados50Pasiūlymai51Literatūros sąrašas52PRIEDAI53Paveikslėlių, lentelių sąrašas1 lentelė. Užsakymų priėmimas292 lentelė. SSGG analizė363 lentelė. Kultūrinių skirtumų tarp Rytų ir Vakarų įtaka požiūriui į kokybę394 lentelė. 2015 m. Vasario – Kovo mėn. Pretenzijų lyginamieji duomenys.435 lentelė. Pretenzijų skaičius dėl siuntų apgadinimo kraunat, pakraunant rūšiuojant ir transportuojant436 lentelė. Pretenzijos dėl prarastų, klaidingam gavėjui įteiktų ar siuntų, pristatytų su prekių trūkumu.447 lentelė. Reikalingi finansinei resursai461 pav. Krovinių vežimas per terminalus122 pav. Demingo ciklas153 pav. Tobulinimo procesas LEAN metodu.174 pav. UAB „DPD Lietuva“ logotipas185 pav. Įmonės struktūra206 pav. DPD Express paslaugų žemėlapis257 pav. Standartinis siuntų žymėjimo lipdukas klientams neturintiems siuntų žymėjimo programos268 pav. Standartinis siuntų žymėjimo lipdukas klientams turintiems siuntų žymėjimo programą279 pav. Logistikos schema2810 pav. Pašto paslaugos teikėjų rinkos dalis pagal gautas pajamas už siuntas 2013 metų3011 pav. Metinės pajamos 1999-2013m.3112 pav. Vietinių ir tarptautinių pakuočių kiekiai per metus 2012 – 2014 metais.3213 pav. Įmonės apyvarta 2007-2013 metais.3214 pav. Įmonės Pelnas 2011-2013 metais.3315 pav. Ganto diagrama4016 pav. Mobotix Security – Vision – Systems logotipas4417 pav. Siuntų fotografavimo ir nuotraukų saugojimo ciklas46SąvokosB2C - (business to client angl.) verslas vartotojui;B2B – (Business to business angl.) verslas verslui;C.O.D – (Cash on delivery) – apmokėjimas gavus prekę;„DPD Group“ – tai DPD grupės tinklas kuris vienys „DPD“, „Chronopost“, „SEUR“ ir „Interlink Express“ įmones;DPD – Dynamic Parcel Distribution (dinamiškas siuntų paskirstymas);KAS – Klientų aptarnavimo skyrius;OPS – Operacijų skyrius;UAB – Uždaroji akcinė bendrovė;ISO (International Organization for Standartization) – Tarptautinė standartizacijos organizacija;SSGG – stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė; ĮvadasDidėjant vartotojų paklausai, didėja ir parduotų prekių, paslaugų skaičius. Tam, kad produkcija pasiektų galutinį tašką, vartotoją turi būti pasitelkta transporto pagalbą. Todėl didėjant produkcijos gamybos ir jos suvartojimo skaičiui, didėja ir pervežamų krovinių skaičius. Transportas yra neatsiejama materialios tiekimo grandinės dalis, nes tik jo pagalba yra užtikrinama, kad gamyba laiku gaus žaliavas gaminti produkcijai, o vartotojai pagamintą produkciją, kad galėtų patenkinti savo poreikius. Tačiau negalime pamiršti to jog kiekvienam vartotojui svarbiausia kokybiška produkcija ar atlikta paslauga.Šiuolaikinėje rinkoje didėjant dalinių ir smulkių krovinių gabenimo konkurencingumui, daugelis paslaugos ar produkcijos vartotojų renkasi tą įmonę kuri teikią kokybiškiausias transportavimo paslaugas su mažiausiomis kainomis. Todėl produkcijos gamintojas nori iš transportavimo paslaugas teikiančios įmonės, jog jų pagaminta produkcija pasiektų jų klientus tokios kokybės, kokios ji buvo pagaminta ir pristatyta greičiausiu įmanomu būdu.Įmonės norėdamos įsitvirtinti rinkoje ir užimti geresnę vietą, turi atitikti vartotojų keliamus poreikius, bei teikti kuo aukštesnio lygio paslaugas. Nes tik įmonė teikianti geros ir aukštos kokybės paslaugas gali tapti stipria ir konkurencinga įmone rinkoje. Todėl norint tapti konkurencinga įmone labai svarbu tobulinti įmonės viduje vykstančius procesus. O nuolatinis procesų tobulinimas yra pagrindinis tikslas norint gerinti procesų kokybę, pritraukti naujų klientų, generuoti didesnį pelną, o tai ir yra raktas sėkmingo verslo link.Darbo objektas – UAB „DPD Lietuva“ Logistikos paslaugų kokybės gerinimo galimybėsDarbo tikslai – įvertinti UAB „DPD Lietuva“ teikiama logistikos paslaugų kokybę ir jos gerinimo galimybes.Darbo uždaviniai:Išanalizuoti dalinių ir smulkių krovinių gabenimo specifiką;Išanalizuoti Lietuvos ir užsienio autorių mokslinę literatūrą temos klausimais;Išnagrinėti kokybės gerinimo galimybes, taikant kokybės gerinimo metodus;Įvertinti įmonės teikiamų paslaugų kokybę;Pateikti priemones, kurios padėtų pagerinti logistikos paslaugų kokybę;Darbe naudoti metodai:Mokslinės literatūros analizė temos klausimais;Įmonės veiklos analizė;Įmonės SSGG analizė;Darbą sudarys trys skyriai. Pirmame skyriuje yra nagrinėjama pasirinktos temos literatūros analizė ir jo apžvalga. Antrame skyriuje trumpai aprašoma įmonės veikla, teikiamos paslaugos, valdymo struktūra, atliekama SSGG analizė ir kt. Trečioje dalyje pateikiami sprendimo būdai ir priemonės iškeltos problemos sprendimui įgyvendinti.Mokslinės literatūros analizė1.1. Logistikos samprataR.Palšaitis teigia, kad Logistikos veikla yra dviejų ar daugiau veiklos sričių, kurių tikslai yra užtikrinti žaliavų, materialinių išteklių ir produkcijos planavimą, gamybą, kontrolę bei efektyvų judėjimą iš gamybos taško į vartojimo tašką. Tiekimo grandinės vadyba yra platesnė logistikos proceso versija. Tradiciškai logistika orientavosi į atskiros įmonės produktų, informacijos ir materialių srautų judėjimo koordinavimą, o tiekimo grandinės vadyba koordinuoja produktų, informacijos, pinigų ir informacijos srautų judėjimą logistikos kanalų aplinkoje. Iš logistikos apibrėžimo galime spręsti, jog logistikos procesas suformuoja sprendimų priėmimo struktūrą, kuri sujungia transportavimą, atsargų valdymą, sandėlių ir jų įrenginius panaudojimą ir kitas su kainų ir paslaugų lygio suderinimu susijusias veiklas (R. Palšaitis,2011).Taip pat R. Palšaitis, savo knygoje nurodo dar vieną palčiai naudojama logistikos apibrėžimą – Logistika apima produktyvią ir efektyvią judančių ar nejudančių prekių atsargų vadybą, kuri patenkina kliento reikalavimus ir organizacijos tikslus (R. Palšaitis, 2010).Logistiką galima apibrėžti kaip sistemą kurioje niekada nenutrūksta darbas. Tik nedaugeliui verslo sričių būdingi tokie stiprūs vidiniai ryšiai ir tokia plati veiklos geografija. Šių dienų logistika jungia tokias skirtingas veiklos sritis, kaip informacijos mainai, transportavimas, atsargų valdymas, sandėliavimas, produktų tvarkymas, pakavimas. Pagrindinė logistikos kryptis yra logistikos specialistų veiklą nukreipti viena kryptimi, siekiant geriausiai aptarnauti klientus ir gauti kiek įmanoma didesnį

 

Atsisiųsti dokumentą

Įsigyti ($9.00)


Įvertinimas


Dokumento tipas

Bachelor Thesis


Kalbos

Lithuanian (Lietuvių).


Kategorijos

Logistics and Transportation, Quality and Quality Management.


Valstybė

Lietuva.


Susiję dokumentai

Kokybės vadybos metodų taikymo galimybės UAB "Airena"

Akcinės bendrovės „Amilina“ logistikos veiklos vertinimas

Transporto įmonės „Skajus“ valdymo tobulinimo galimybės