SUMMARY

99 Peržiūros - 0 Atsisiuntimai

Peržiūra

SUMMARY #0 SUMMARY #1 SUMMARY #2 SUMMARY #3 SUMMARY #4 SUMMARY #5 SUMMARY #6 SUMMARY #7 SUMMARY #8 SUMMARY #9

Ištrauka

Adomaitis M. (2016) Factors Influencing Foreign Market Entry Mode Decision. Master‘s Work in Marketing Management. Study Programme (621N50007). Supervisor prof. dr. R. Kuvykaitė. Kaunas: School of Economics and Business, Kaunas University of Technology.SUMMARYIn nower days economical situation in the world, many companies are impeled to expand their activities to international markets. Howerer, the foringe market entry mode decision is a complicated process dependeded on many external and internal factors.According to Fletcher (2001) nad other authors, “decisions as to the form of market entry, for example, exporting, joint ventures or franchising, logically follow the decision as to the most appropriate market to enter”. However, foringe market entry mode selection is closely related to the potential of markets is influenced by the strategic thrust of the company, competitive enviroment in those markets and government and law regulation relating to the possible forms of foreign entry mode desision. Deciding on the most eligible form of foringe market entry icludes knowledge on each of the possible modes and understanding the conditions under which one mode might be more appropriative than others.The problem questions of this master’s work: which external and internal factors and how they influence foreign market entry mode decision?The aim of the work – to identify external and internal factors that influence foreign market entry mode decision.The object of the work – factors influencing foreign market entry mode decision.Tasks of the work:To reason the topicality and significance of research of factors influencing foreign market entry mode decision.To define foreign market entry mode decision classification.To identify external and internal factors that influence foreign market entry mode decision. To define the external and internal factors that influence foreign market entry mode decision.To prepare the methodology of the research of factors influencing foreign market entry mode decision.To make empirical research of factors influencing foreign market entry mode decision.Methods. Systematic and comparative analysis of scientific literature and generalization methods have been used at theoretical studies. The qualitative research (expert interview) method has been used at empirical research.Results. In theoretical part the factors influencing foreign market entry mode decision were identified and theoretical description of these factors was prepared. The empirical research was carried out on the small and medium furniture manufacturing enterprises. As the result of scientific literature analysis has been identified and defined seven external (market potential, the level of competition, foreign country risk, cultural distance, the legal environment, political environment, the economic environment, social environment) and seven internal (size of the company, potential, international experience, financial capacity, type of activity, corporate policy, strategic goals, competitive advantage) factors influencing foreign market entry mode decision.As the result of empirical research has been identified external and internal factors influencing foreign market entry mode decision of furniture manufacturing companies in Lithuania.ĮVADASDarbo aktualumas. Įmonės ieškančios naujų galimybių dažnai susiduria su vietinės rinkos ribotumu. Paklausos svyravimai, išaugusi konkurencija ir pelno nuostoliai verčia įmones ieškoti kitų, perspektyvesnių užsienio rinkų. Įėjimas į užsienio rinką yra įmonės vystomos veiklos plėtimas užsienio rinkoje. Įmonės, nusprendusios plėstis užsienio rinkoje, sustiprina savo konkurencinius gebėjimus globalioje aplinkoje, veiksmingiau gina savo pozicijas vietinėje rinkoje, vysto verslo kultūrą, sukuria itin patrauklias darbo vietas. Įmonės įėjimas į užsienio rinką labai priklauso nuo pasirinktos strategijos bei tarptautinės veiklos plėtojimo įgūdžių. Hollensen (1997) išskiria du pagrindinius motyvus, kodėl įmonės nusprendžia įeiti į užsienio rinką: iniciatyvius (išnaudojant įmonės kompetencijas, pvz. technologijas) ir reaktyvius (įmonei reaguojant į vietinės rinkos pokyčius). Savo veiklos plėtimas užsienio rinkose yra puikus būdas pagreitinti įmonės augimą. Įmonių veikimas išsivysčiusių šalių rinkose taip pat gali pagreitinti žinių įgijimo procesus, naujų technologijų įdiegimą ir taikymą vietinėje rinkoje. Įmonei priėmus sprendimą įeiti į aukštesnio išsivystymo užsienio rinką, atsiranda galimybė pasinaudoti kainodaros privalumais dėl mažesnių gamybos kaštų vietinėje rinkoje, ir atvirkščiai – ekonomiškai silpnesnėse užsienio rinkose kainos pranašumą galima pasiekti dėl pigesnės darbo jėgos kaštų. Problema. Įėjimas į užsienio rinką ir efektyvios veiklos joje užtikrinimas yra sudėtingas procesas. Verslo subjektams reikia priimti ne tik daug svarbių sprendimų bet ir įvertinti užsienio rinkų teikiamas galimybes, esančius pavojus, bei nustatyti tinkamiausius įėjimo į jas būdus.Norint nustatyti kokie veiksniai lemia sėkmingą įmonės įėjimo būdo pasirinkimą, kiekvienu atveju būtina atlikti konkrečios šalies verslo ar verslo srities tyrimus. Kiekvienos šalies įmonės yra individualios, tiek savo vidine, tiek išorine aplinka, todėl šią temą reikia nuolat tirti ir ieškoti vis naujų atsakymų bei pasiūlymų. Lietuvoje mokslinių tyrimų tema „įėjimo į užsienio rinką būdo parinkimą lemiantys veiksniai“ iki šiol nebuvo atlikta, dėl šių priežasčių tikslinga nustatyti tolimesnių tyrimų kryptis.Tyrimo objektas – įmonės įėjimo į užsienio rinką būdo parinkimą lemiantys veiksniai.Darbo tikslas – nustatyti veiksnius darančius įtaką įmonės įėjimo į užsienio rinką būdo parinkimui.Darbo uždaviniai: 1. Atskleisti įmonės įėjimo į užsienio rinką būdo parinkimo lemiančių veiksnių tyrimo aktualumą ir problematiką.2. Pateikti įmonės įėjimo į užsienio rinką būdų klasifikaciją.3. Identifikuoti veiksnius, lemiančius įmonės įėjimo į užsienio rinką būdo parinkimą.4. Sudaryti teorinį įmonės įėjimo į užsienio rinką būdo parinkimą lemiančių veiksnių aprašą.5. Parengti empirinio įmonės įėjimo į užsienio rinką būdo parinkimą lemiančių veiksnių tyrimo metodologiją.6. Atlikti empirinį įmonės įėjimo į užsienio rinką būdo parinkimą lemiančių veiksnių tyrimą ir apibendrinti jo rezultatus.Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros šaltinių analizė ir apibendrinimas (analitiniai ir lyginamieji metodai), kokybinis tyrimas (interviu formos ekspertų apklausa).1. VEIKSNIŲ LEMIANČIŲ ĮĖJIMO Į UŽSIENIO RINKĄ BŪDO PARINKIMO TYRIMO AKTUALUMAS IR PROBLEMATIKAĮmonės ieškančios naujų galimybių dažnai susiduria su vietinės rinkos ribotumu. Paklausos svyravimai, išaugusi konkurencija ir nuostoliai verčia įmones ieškoti kitų, perspektyvesnių užsienio rinkų. Įėjimas į užsienio rinką yra įmonės veiklos plėtra užsienio rinkose. Įmonės, nusprendusios plėstis užsienio rinkose, anot Žukausko ir kt. (2005), sustiprina savo konkurencinius gebėjimus globalioje aplinkoje, veiksmingiau gina savo pozicijas vietinėje rinkoje, vysto verslo kultūrą, sukuria itin patrauklias darbo vietas. Įmonės įeina į užsienio rinką vedinos skirtingų motyvų. Hollensen (2007) išskiria dvi motyvų, kodėl įmonės nusprendžia įeiti į užsienio rinką: proaktyvius motyvus (išnaudojant įmonės kompetencijas, pvz. technologijas) ir reaktyvius motyvus (įmonei reaguojant į vietinės rinkos pokyčius). Veiklos plėtra užsienio rinkose yra puikus būdas paspartinti įmonės augimą. Įmonių veikla išsivysčiusių šalių rinkose taip pat gali paspartinti žinių įgijimo procesus, naujų technologijų įdiegimą ir taikymą vietinėje rinkoje. Įmonei priėmus sprendimą įeiti į aukštesnio išsivystymo rinką, atsiranda galimybė pasinaudoti kainodaros privalumais dėl mažesnių gamybos kaštų vietinėje rinkoje, ir atvirkščiai – ekonomiškai silpnesnėse užsienio rinkose kainos pranašumą galima pasiekti dėl mažesnių darbo jėgos kaštų. Žukauskas ir kt. (2005) išskiria šiuos įmonių eksporto motyvus: įmonės gaminamomis prekėmis/paslaugomis vietinės rinkos yra persisotinę; kiti rinkos kašt

 

Atsisiųsti dokumentą

Įsigyti ($12.00)


Įvertinimas


Dokumento tipas

Final Thesis


Kalbos

Lithuanian (Lietuvių).


Kategorijos

Uncategorized.


Valstybė

Lietuva.


Susiję dokumentai

mazvyd

SUKURTAS SIBIRO PLATYBĖSE

AČIŪ TAU, VIEŠPATIE