Kaimo turizmo paslaugų diferenciacija Lietuvoje

335 Peržiūros - 0 Atsisiuntimai

Peržiūra

Kaimo turizmo paslaugų diferenciacija Lietuvoje #0 Kaimo turizmo paslaugų diferenciacija Lietuvoje #1 Kaimo turizmo paslaugų diferenciacija Lietuvoje #2 Kaimo turizmo paslaugų diferenciacija Lietuvoje #3 Kaimo turizmo paslaugų diferenciacija Lietuvoje #4 Kaimo turizmo paslaugų diferenciacija Lietuvoje #5 Kaimo turizmo paslaugų diferenciacija Lietuvoje #6 Kaimo turizmo paslaugų diferenciacija Lietuvoje #7 Kaimo turizmo paslaugų diferenciacija Lietuvoje #8 Kaimo turizmo paslaugų diferenciacija Lietuvoje #9

Ištrauka

KLAIPĖDOS UNIVERSITETASSveikatos mokslų fakultetasRekreacijos ir turizmo katedraEdgaras RadzevičiusKAIMO TURIZMO PASLAUGŲ DIFERENCIACIJA LIETUVOJEKursinis darbasVadovė:lekt. J. RaišutienėKlaipėda, 2016Edgaras Radzevičius. 2016. Kaimo turizmo paslaugų diferenciacija Lietuvoje. Papildomų rekreacijos ir turizmo studijų kursinis darbas / Darbo vadovė lekt. J. Raišutienė. Klaipėdos universitetas, Sveikatos mokslų fakultetas, Rekreacijos ir turizmo katedra. Klaipėda, 2016.- 40 p.SANTRAUKA Šiame kursiniame darbe atliekama kaimo turizmo paslaugų diferenciacija Lietuvoje analizė. Sėkmingam kaimo turizmo verslo konkurencingumui išlaikyti ir jį didinti, tampa aktualu teikiamas kaimo turizmo paslaugas klasifikuoti pagal įvairius kriterijus. Be to, paslaugų klasifikavimas, segmentavimas padeda įvertinti esamus ir potencialius klientus bei išsiaiškinti jų norus ir pageidavimus. Pirmame darbo skyriuje apžvelgiama bendra kaimo turizmo samprata, akcentuojami kaimo turizmo plėtros ypatumai, kaimo turizmo paslaugų aspektai ir kaimo turizmo paslaugų klasifikacija. Antrame darbo skyriuje sudaroma tyrimo programa, nurodoma tyrimo eiga. Taip pat atliekama kaimo turizmo paslaugų paklausos analizė Lietuvoje pagal statistinius rodiklius (2010 – 2015 m.), tiriama Lietuvos kaimo turizmo asociacijai priklausančių sodybų paslaugų diferenciacija. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados - Kaimo turizmo paslaugos ir sodybos klasifikuojamos ir segmentuojamos labai įvairiai: (veiklos pobūdį, paslaugų kvalifikacijos vertinimą, kainas, vietų skaičių ir pan.). Dažniausiai klasifikuojant kaimo turizmo paslaugas, didžiausias dėmesys skiriamas poilsiautojų, svečių poreikių patenkinimui, lūkesčių išpildymui, taip siekiant užsitikrinti lojalumą bei laimėti konkurencinėje kovoje.Atlikus kaimo turizmo paslaugų diferenciacijos tyrimą Lietuvoje, nustatyta, kad daugiausiai yra 3 ir 4 „gandriukus“ turinčių LKTA sodybų. Analizuojant sodybas pagal jų veiklos pobūdį (specializacijas) paaiškėjo, kad daugiausiai yra: Ramaus poilsio, Poilsio su šeima ir Šeimos švenčių specializuotų kaimo turizmo sodybų. Taip pat nemažai Aktyvų laisvalaikį ir Verslo renginius siūlančių kaimo turizmo sodybų. Mažiausiai kaimo turizmo sodybos specializuojasi: Agroturizmo, Sveikatingumo ir Kulinarinio paveldo veiklose.Taip pat darbo pabaigoje pateikiami naudotos literatūros, lentelių ir paveikslų sąrašai bei priedai.TURINYSĮVADAS41. KAIMO TURIZMO PASLAUGŲ TEORINIAI ASPEKTAI7 1.1.Kaimo turizmo plėtros aspektai Lietuvoje7 1.2.Kaimo turizmo paslaugų samprata11 1.3.Kaimo turizmo paslaugų klasifikacija132. KAIMO TURIZMO PASLAUGŲ DIFERENCIACIJOS LIETUVOJE TYRIMAS20 2.1. Tyrimo programa20 2.2.Kaimo turizmo paslaugų Lietuvoje statistinių rodiklių apžvalga20 2.3. Lietuvos kaimo turizmo asociacijai priklausančių sodybų paslaugų diferenciacijos tyrimo rezultatai24IŠVADOS33LITERATŪROS SĄRAŠAS34LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS37PRIEDAI38ĮVADAS 2014 m. Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacijos (JT PTO) statistiniai duomenys rodo, kad turizmas netiesiogiai sukuria apie 9 proc. pasaulio bendrojo vidaus produkto, viena iš 11 darbo vietų sukuriama turizmo dėka. Turizmo eksportas sudaro 6 proc. viso pasaulio eksporto bei 29 proc. pasaulio paslaugų eksporto. Tarp svarbiausių pasaulyje eksporto sudėtinių dalių turizmas užima ketvirtą vietą po kuro, chemijos produkcijos ir maisto prekių. Pagal JT PTO studiją „Tourism Towards 2030“ prognozuojama, kad tarptautinių turistinių kelionių skaičius turėtų augti 3,3 proc. per metus ir 2030 m. pasiekti 1,8 mlrd. Santykinai naujose turizmo paslaugas siūlančiose šalyse, tarp kurių yra ir Lietuva, užsienio turistinių kelionių skaičius lyginant 2010 m. ir 2030 m. turėtų augti sparčiau (apie 4,4 proc. per metus) nei šalyse, kuriose turizmas jau turi senas tradicijas. Lyginant su visa turizmo rinka, kaimo turizmas užima nedidelę jos dalį. Pagal Lietuvos statistikos departamento 2015 metų duomenis Lietuvoje yra 655 kaimo turizmo sodybos, lyginant su 2014 metais, kai kaimo turizmo sodybų buvo 662, matomas nežymus kaimo turizmo paslaugas teikiančių sodybų mažėjimas Lietuvos turizmo rinkoje. Pastebima konkurencinė kova, kurios tikslas pritraukti kuo daugiau kaimo turizmo paslaugų vartotojų, todėl Lietuvos kaimo turizmo asociacija 2011 metais kaimo turizmo teikiamų paslaugų veiklą suskirstė į 10 specializacijų. Taip suteikiama galimybė sodyboms užsiimti tokia veikla, kurioje ji jaučiasi stipriausiai ir taip sėkmingai konkuruoti kaimo turizmo rinkoje išlaikant originalumą ir konkurencinį pranašumą. Darbo aktualumas. Norint tinkamai pateikti paslaugą, sukurti tinkamą marketingo kompleksą, pritaikyti paslaugą taip, kad ji atitiktų tai, kam pirmenybę teikia vartotojai - būtina suprasti savo vartotojų lūkesčius. Tam tikslui pasiekti pasitelkiamas rinkos segmentavimas ir tikslinės vartotojų grupės nustatymas. Anot R. Navickienės ir L. Danilevičienės (2011) turizmo paslaugų visuma turi būti sudaryta taip, kad tenkintų klientų poreikius ir lūkesčius, o paslaugų teikėjai turėtų pasistengti įgyvendinti turizmo paslaugos vartotojo pageidavimus ir suteikti jam pasitenkinimą įsigyta paslauga. Tai aktualu, nes būtent rinkos segmentavimas padeda sumažinti skirtumą tarp to ką organizacija siūlo rinkai ir ko tai rinkai iš tikrųjų reikia. Rinkos segmentavimas, plačiai mokslinėje literatūroje įvardijamas kaip procesas, kai vartotojai rinkoje dalijami į grupes ar segmentus, kuriuose esantys vartotojai turi panašių savybių ir norų (A. Bakanauskas, 2006). Paslaugos gali būti labai įvairios ir klasifikuojamos taip pat įvairiai. Klasifikavimas padeda visą paslaugų įvairovę suskirstyti į tam tikras grupes, bet universalios klasifikavimo schemos nėra (N. Langvinienė, B. Vengrienė, 2005). Sėkmingam kaimo turizmo verslo konkurencingumui didinti, tampa aktualu teikiamas kaimo turizmo paslaugas klasifikuoti pagal įvairius kriterijus. Todėl 2014 m. kovo 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 238 patvirtintoje Lietuvos turizmo plėtros 2014-2020 metų programoje teigiama, kad specializuotų kaimo turizmo paslaugų teikimas – pagrindinis uždavinys siekiant didinti kaimo turizmo paslaugų konkurencingumą. Be to, paslaugų klasifikavimas, segmentavimas padeda įvertinti esamus ir potencialius klientus. Problematika. Kaimo turizmo sodybų specializacijų ir krypčių yra labai įvairių. Tačiau reikia labai apgalvotai rinktis sodybos specializaciją, nes jos šeimininkai turi įgyvendinti bendruosius kaimo turizmo paslaugoms keliamus reikalavimus, kuriuos reglamentuoja Turizmo įstatymas (2015 11 01) ir higienos normos. Kaimo turizmo asociacijos nariai tarpusavyje yra sutarę akcentuoti ne daugiau kaip tris specializacijas, kuriose kaimo turizmo sodyba jaučiasi stipriausiai. LKTA prezidentas L. Žibaliūnas teigė (2015), jog apie 80 proc. sodybų save priskiria ramiam poilsiui, šeimų šventėms ir aktyviam laisvalaikiui. Tampa neaišku, kaip pasiskirsto likusios kaimo turizmo sodybos. Didelis, tačiau dėl konkurencinės kovos mažėjantis, kaimo turizmo sodybų skaičius (655sodybos), negarantuoja turistų pageidaujamų paslaugų užtikrinimo, todėl egzistuoja poreikis ištirti kaimo turizmo paslaugas Lietuvoje ir nustatyti, kaip būtų galima padidinti kaimo turizmo paslaugų vartotojų pasitenkinimą, segmentuojant teikiamas paslaugas, visiškai atitinkantį turistų poreikius. Darbo problema. Remiantis pirminių teminių šaltinių analize, Lietuvos kaimo turizmo sodybos teikia įvairias paslaugas. Tampa neaišku kiek teikiamos kaimo turizmo paslaugos yra segmentuojamos, pagal kokius esminius kriterijus jos grupuojamos ir kiek skirtingam segmentui pritaikytos. Darbo tikslas. Apžvelgus kaimo turizmo paslaugų teorinius aspektus, išanalizuoti Lietuvos kaimo turizmo paslaugų diferenciaciją. Darbo uždaviniai:Išanalizuoti kaim

 

Atsisiųsti dokumentą

Įsigyti ($9.00)


Įvertinimas


Dokumento tipas

Coursework


Kalbos

Lithuanian (Lietuvių).


Kategorijos

Tourism, Leisure and Hospitality Management.


Valstybė

Lietuva.


Susiję dokumentai

Rinkodaros komplekso analizė Klaipėdos viešbučio Navalis veikloje

Konferencija „projektų valdymas – proveržio galimybės“ novotel viešbutyje

Praktikos ataskaita Park INN by Radison viešbutyje