Pramogų ir nuotykių parkų plėtros galimybės Lietuvoje

231 Peržiūros - 0 Atsisiuntimai

Peržiūra

Pramogų ir nuotykių parkų plėtros galimybės Lietuvoje #0 Pramogų ir nuotykių parkų plėtros galimybės Lietuvoje #1 Pramogų ir nuotykių parkų plėtros galimybės Lietuvoje #2 Pramogų ir nuotykių parkų plėtros galimybės Lietuvoje #3 Pramogų ir nuotykių parkų plėtros galimybės Lietuvoje #4 Pramogų ir nuotykių parkų plėtros galimybės Lietuvoje #5 Pramogų ir nuotykių parkų plėtros galimybės Lietuvoje #6 Pramogų ir nuotykių parkų plėtros galimybės Lietuvoje #7 Pramogų ir nuotykių parkų plėtros galimybės Lietuvoje #8 Pramogų ir nuotykių parkų plėtros galimybės Lietuvoje #9

Ištrauka

Turinys1 priedas. Apklausos klausimynas.2 priedas. Baigiamojo darbo autoriaus raštiškas įsipareigojimas dėl neplagijavimo. Turizmo administravimo studijų programos Laisvalaikio organizavimo specializacijos profesinės veiklos sričių, profesinių kompetencijų ir studijų programos tikslų, įgyvendinimas baigiamajame darbeVeiklos sritysProfesinės kompetencijosStudijų programos tikslaiDarbo struktūrinės dalies Nr.Turizmo įmonės (padalinio) darbo organizavimas6. Planuoti turizmo įmonės (padalinio) darbą.6.2. Suvokti turizmo sistemą ir struktūrą.1.1.1.2.1.3.1.4. 6.4. Suvokti savo regiono bei populiarių turizmo regionų plėtros ypatybes.1.5.2.2.Turizmo įmonės (padalinio) darbo organizavimas8. Gebėti rinkti, kaupti, apdoroti ir panaudoti informaciją.8.1. Analizuoti turizmo informacijos rūšis, aplinką, komponentus.1.1. 1.2.2.2Klientų aptarnavimas15. Mokėti bendrauti su klientais, įvertinant jų amžių, interesus, išsilavinimą.14.5. Išmanyti lankytojų aptarnavimo specifiką.1.1.2.2.15.3. Vartoti valstybinę kalbą.Visame darbe.15.4. Vartoti užsienio kalbą.Summary.15.5. Mokėti dirbti kompiuteriu.Visame darbe.Vadovavimas įvairių tipų kelionėms19.1 Vartoti valstybinę kalbą kelionės metu.19.1. Taikyti raštvedybos taisykles.Visame darbe.Turistinių kelionių rengimas ir organizavimas16. Gebėti taikyti pasaulio ir Lietuvos kelionių geografijos ir istorijos žinias, pažinti turizmo išteklius.16.2. Taikyti istorijos, geografijos ir kultūros istorijos žinias.1.2.1.3.17. Gebėti parengti turistines keliones: sudaryti maršrutą, sąmatą, pateikti kelionės informaciją.17.1. Naudotis įvairiais informacijos šaltiniais: žemėlapiais, miestų planais, Internetu ir kt.Visame darbe.Laisvalaikio organizavimo specializacijos profesinės veiklos sritys, profesinės kompetencijos ir studijų programos tikslai įgyvendinti baigiamajame darbeVeiklos sritysProfesinės kompetencijosStudijų programos tikslaiDarbo struktūrinės dalies Nr.Laisvalaikio renginių klientams ir įmonės personalui organizavimas25. Gebėti planuoti ir organizuoti renginius.25.1. Suvokti laisvalaikio organizatoriaus darbo visumą.1.1.1.2.2.2.Rekreacinių programų organizavimas28. Parengti ir įgyvendinti individualią rekreacinę programą28.1. Taikyti individualių rekreacinių programų organizavimo principus;2.2.1 priedas29. Parengti ir įgyvendinti kompleksinę rekreacinę programą29.1. Taikyti kompleksinių rekreacinių programų organizavimo principus;2.2.1 priedasSantraukaPRAMOGŲ IR NUOTYKIŲ PARKŲ PLĖTROS TENDENCIJOS LIETUVOJEKlaipėdos valstybinė kolegijaDarbe analizuojama pramogų ir nuotykių parkų samprata, rūšis ir savybės, Lieutvos ir Europos pramogų parkų raida, išsidėstymas ir sektoriaus plėtros tendencijos. Baigiamojo darbo tikslas – nustatyti Lietuvos pramogų ir nuotykių parkų tolimesnės plėtros tendencijas. Tikslui pasiekti išsikelti uždaviniai, kuriuos įgyvendinant nagrinėta įvairių užsienio ir Lietuvos autorių parengta literatūra apie pramogų ir nuotykių parkų sampratą, savybių ir rūšių klasifikaciją; analizuota Lietuvos ir Europos pramogų ir nuotykių parkų raida, išsidėstymas; numatytos galimos Lietuvos pramogų ir nuotykių parkų sektoriaus plėtros tendencijos.Teorinėje darbo dalyje išskiriamia pramogų ir nuotykių parkų apibrėžtis, parkų rūšys ir esminės savybės, parkų raida ir išsidėstymas tiek Lietuvoje, tiek Europoje. Praktinėje darbo dalyje atliekama respondentų apklausa, kuri padėjo nustatyti Lietuvos pramogų ir nuotykių parkų sektoriaus padėtį, įvertinti parkų trūkumus, privalumus ir prognozuoti tolimesnias sektoriaus plėtros tendencijas, atsižvelgiant į apklaustųjų pageidavimus.Apibendrinant empirinį tyrimą, nustatyta, jog respondentai yra patenkinti Lietuvos pramogų ir nuotykių parkais, jų teikiamomis paslaugomis, tačiau ateityje norėtų pamatyti pirmąjį Lietuvos teminį parką, kurio modelis turėtų atitikti užsienio pramogų parkų pavyzdžius. Respondentams labiausiai trūksta paslaugų, kurios patenkintų įvairius jų poreikius – matinimo, apgyvendinimo paslaugų, ne tik fizinio pasiruošimo reikalaujančių pramogų, bet ir loginių užduočių lavinančių mąstymą, edukuojančių. Atsižvelgiant į tyrimo duomenis, šie respondentų pageidavimai turėtų atsispindėti Lietuvos pramogų ir nuotykių parkų plėtroje.Norint sėkmingai realizuoti pramogų parkų lankytojų norus būtina sukurti naują turizmo objektą – teminį parką, kuris pritrauktų ne tik Lietuvos, bet ir užsienio turistus, padidintų turizmo, ūkio plėtrą, sukurtų naujų darbo vietų. Taip pat siūloma atsižvelgti į kitus parkų lankytojų poreikius – integruoti apgyvendinimo, maitinimo paslaugas jau esančiuose Lietuvos pramogų parkuose. Rekomenduojama įvertinti Aukštaitijos ir Žemaitijos regionų išteklius, kurie galėtų būti pritaikyti naujų pramogų ir nuotykių parkų statybai.SummaryTrends of Entertainment and Adventure Parks Development in LithuaniaKlaipėda State CollegeThe paper analyzes the concept and characteristics of entertainment and adventure parks, positioning and development of this sector in Lithuania and Europe. The aim of this study is to determine the future development trends of enterntainment and adventure parks in Lithuania. To achieve the mentioned target, goals have been set up – the enterntainment and adventure park concept, characteristics and types examined in literature of variuos foreign and lithuanian authors; analyzing the development and positioning of lithuanian and foreign parks; also the potential development trends of adventure and enterntainment parks in Lithuania.The theoretical part of this study identifies the definition, key feutures, types, development and distribution of enterntainment and adventure parks in Lithuania and Europe. In the practical part of this research, a survey has been done, which helped evaluate the current adventure park industry, the parks weaknesses and strenghts, predict the trends of further development of this sector in Lithuania.The summarized empirical study showed that the respondents are satisfied with Lithuanian entertainment and adventure parks, their services. But in the future, it would be wise to open the first Lithuanian theme park, which should be similar to foreign theme parks. Respondents said, that in order to meet their diverse needs mostly needed are these services – catering, accommodation, not just activities requiring physical preparation, but also the logical tasks, which stimulate the mind. According to the survey, these recommendations should reflect the development of Lithuanian enterntainement and adventure parks.To successtully realize these wishes, a Lithuanian theme park should be created. This new tourism object will attract not only local, but also foreign tourists, increase tourism, economy development and create new jobs. The research results propose to take into account the other needs of park visitors – integraded accommodation, catering services should be located in Lithuanian enterntainment and adventure parks. It is recommended to evaluate other regional tourism resources that can be adapted in constructing new attractions and adventure parks. ĮvadasTemos aktualumas. Pastaraisiais dešimtmečiais turizmas tapo vienu iš reikšmingiausių ekonomikos komponentų daugelyje šalių. Tai lėmė sektoriaus kompleksiškumą - siekiant patenkinti įvairius vartotojų poreikius turizmo rinkoje imta siūlyti daugiau jo rūšių bei formų. Šiandien paslauga turi ne tik patenkinti lūkesčius, bet ir pašalinti atotrūkį nuo vartotojo (turisto) ir paslaugos, taip leisdama jam per trumpiausią laiko tarpą patirti kiek įmanoma daugiau įspūdžių ir aplankyti kuo daugiau nematytų objektų. Pramogų ir nuotykių parkai tampa nauja priemone įgyvendinti šiuos tikslus. Tai suprojektuota geografinė zona, kurioje išdėstyti specialiai įrengti rekreacinės-komercinės paskirties statiniai, įrenginiai, tehcnologijos ir kiti objektai. Pramogų ir nuotykių parkai siūlo rinktis iš įvairių pramogų ir paslaugų komplekso, kuris jungia technologijas, kultūrą ir istoriją, paversdamas šiuos elementus į vientisą pramogą (Wylson A., Wylson P., 1994). Tai brandus sekt

 

Atsisiųsti dokumentą

Įsigyti ($9.00)


Įvertinimas


Dokumento tipas

Bachelor Thesis


Kalbos

Lithuanian (Lietuvių).


Kategorijos

Tourism, Leisure and Hospitality Management.


Valstybė

Lietuva.


Susiję dokumentai

Egzotinių kelionių pasiūla Lietuvoje

Vasaros sezono pramogų kurortiniuose Lietuvos miestuose analizė

Praktikos ataskaita Park INN by Radison viešbutyje