Vaikų, lankančių dienos centrą, psichosocialinių problemų sprendimas

399 Peržiūros - 0 Atsisiuntimai

Peržiūra

Vaikų, lankančių dienos centrą, psichosocialinių problemų sprendimas #0 Vaikų, lankančių dienos centrą, psichosocialinių problemų sprendimas #1 Vaikų, lankančių dienos centrą, psichosocialinių problemų sprendimas #2 Vaikų, lankančių dienos centrą, psichosocialinių problemų sprendimas #3 Vaikų, lankančių dienos centrą, psichosocialinių problemų sprendimas #4 Vaikų, lankančių dienos centrą, psichosocialinių problemų sprendimas #5 Vaikų, lankančių dienos centrą, psichosocialinių problemų sprendimas #6 Vaikų, lankančių dienos centrą, psichosocialinių problemų sprendimas #7 Vaikų, lankančių dienos centrą, psichosocialinių problemų sprendimas #8 Vaikų, lankančių dienos centrą, psichosocialinių problemų sprendimas #9

Ištrauka

KLAIPĖDOSVALSTYBINĖS KOLEGIJOSSVEIKATOS MOKSLŲ FAKULTETOSOCIALINIO DARBO KATEDRASocialinio darbo studijų programaNuolatinės studijosAGNĖ RIEPŠAITĖVAIKŲ, LANKANČIŲ DIENOS CENTRĄ, PSICHOSOCIALINIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMASBAIGIAMASIS DARBASDarbo vadovė:lektorė Aldona ŠumskienėP a t v i r t i n u, kad šis baigiamasis darbas yra mano o r i g i n a l u s darbas.Studento vardas, pavardė, parašasKlaipėda, 2016SantraukaVaiko gyvenime svarbiausią vaidmenį atlieka šeima, kurios dėka padedama pažinti gyvenimą, vaikai mokosi ir atranda naujų įgūdžių, šeimos suteikiama pagalba vaikams padeda prisitaikyti prie visuomenės normų. Tokios šeimos kurios neatlieka tinkamų auklėjimo pareigų, dažniausiai yra vadinamos ir priskiriamos socialinės rizikos šeimoms. Vaikų tėvams būdingas netinkamas elgesys, alkoholio, narkotikų vartojimas, socialinių įgūdžių stoka ir panašiai. Dėl tėvų netinkamo elgesio, vaikams atsiranda psichosocialinių problemų. Jiems nesudaroma tinkama fizinė, emocinė, psichologinė aplinka, reikalinga sveikam ir harmoningam vaiko vystymuisi. Dažniausiai tokių šeimų vaikai yra nukreipiami į vaikų dienos centrus, kurie suteikia galimybę vaikams būti ugdomiems, sudaromos sąlygos įgyti socialinių įgūdžių, kurių vaikai neįgyja šeimoje. Baigiamojo darbo tikslas - atskleisti vaikų, lankančių dienos centrą, psichosocialinių problemų sprendimą. Norint nuosekliai atskleisti tikslą yra formuojami trys pagrindiniai uždaviniai: identifikuoti vaikų, lankančių dienos centrą, psichosocialines problemas; išanalizuoti socialinio darbuotojo veiklą dirbant vaikų dienos centre; nustatyti vaikų elgesio pokyčius lankant dienos centrą. Tyrimo objektas: vaikų, lankančių dienos centrą, psichosocialinių problemų sprendimas. Tyrimo metodai, mokslinės literatūros analizė, apklausa raštu ir statistinių duomenų analizė.Tyrimas atskleidė, kad visos psichosocialinės problemos kyla iš artimos aplinkos , tai yra iš tėvų, kurie nesugeba skatinti vaiko augimo ir vystymosi. Dėl šių priežasčių vaikai tampa nedrausmingi, impulsyvūs, įžūlūs, neturi reikiamų socialinių įgūdžių, nelanko mokyklos. Socialiniai darbuotojai, dirbdami dienos centre, rengia ir įgyvendina individualių ir grupinių užsiėmimų programas, ugdo socialinius įgūdžius, teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugas, organizuoja laisvalaikį. Vaikai, pradėję lankytis dienos centrą, ramiau reaguoja į pastabas, tampa mandagesni, draugiškesni, pamažu atsisako žalingų įpročių, nebepraleidinėja pamokų, užsiima popamokine veikla, susiranda naujų draugų, įgyja daugiau pasitikėjimo savimi, ir atsiskleidžia kaip asmenybės.SummaryPsychosocial Problems Solution of Children Attending Day Care CentersSąvokų žodynėlisVaikas- tai, asmuo kuris dar neturi pilnametystės (18metų). Naudota literatūra:Lietuvos Respublikos vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymas (1996). Vilnius, 1p.Dienos centras- tai socialinių paslaugų įstaiga, kuri teikia dienos socialinę globą, skatina užimtumą, organizuoja laisvalaikį ir teikia kitas paslaugas. Dienos centrą lanko vaikai, kurio tėvai gauna mažas pajamas ,taip pat lanko vaikai kurie yra problematiški. Šiomis paslaugomis siekiama gerinti vaikų gyvenimo kokybę ir normalizuoti santykius su socialine aplinka.Naudota literatūra:Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2006m. Balandžio 5d. įsakymų Nr. A1-93Psichosocialinės problemos- psichologinė problema susijusi su jausmais ir protu, o socialinė problema tai, žeidžiančios žmonių vertybes ir normas, kurios kelia emocinius ir ekonominius sunkumus. Žodis ,,psichosocialinės‘‘ žymi dviejų žodžių, psichologinės ir socialinės, realybių sąjungą.Naudota literatūra:Learning Cambridge Dictionary (2007).R. I. Barker. The social work dictionary (2003).J.Ruškus, G.Merkys, D. Gerulaitis. Šeima, auginanti neįgalų vaiką, Lietuvoje; psichosocialinis portretas. Tyrimo ataskaita (2002).Lentelių sąrašasEil.Nr.Lentelės pavadinimasPuslapis1pav.Respondentų pasiskirstymas pagal lytį.272pav.Respondentų pasiskirstymas pagal amžių.273pav.Respondentų pasiskirstymas pagal darbo patirtį vaikų dienos centre.284pav.Esminės negatyvios tėvų elgsenos pasekmės socialinės rizikos šeimose gyvenantiemsvaikams305 pav.Vaikų, lankančių dienos centrą, psichologinės problemos.316 pav.Vaikų, lankančių dienos centrą, socialinės problemos.327 pav.Veikla, kuria užsiima vaikai, dienos centre.338 pav.Socialinio darbuotojo funkcijos teikiant pagalbą vaikams, lankantiems vaikų dienos centrą.359 pav.Socialinių darbuotojų taikomi darbo metodai vaikų dienos centre.3610 pav.Institucijos, su kuriomis tenka bendradarbiauti sprendžiant vaikų psichosocialines problemas.3711 pav.Trukdžiai, teigiamiems vaiko gyvenimo pokyčiams.3812 pav.Pasikeitimai įvykę, vaiko, gyvenime lankant vaikų dienos centrą.39TURINYSĮVADAS61.TEORINĖ DALIS81.1SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMOS IR JOSE AUGANTYS VAIKAI81.1.1.Socialinės rizikos šeimų vaikų charakteristika91.1.2.Vaikų iš socialinės rizikos šeimų psichosocialinės problemos112.1.VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VEIKLA143.1. SOCIALINIO DARBUOTOJO VEIKLOS METODAI VAIKŲ DIENOS CENTRE192.EMPIRINĖ DALIS242.1.TYRIMO METODOLOGIJA242.1.1.Tyrimo imtis242.1.2 Tyrimo instrumentas252.1.4 Tyrimo eiga292.2 TYRIMO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS30IŠVADOS40REKOMENDACIJOS41LITERATŪROS SĄRAŠAS42PRIEDAI45ĮVADASTemos aktualumas. Tik prasidėjus nepriklausomybės atkūrimui Lietuva bandė sukurti saugesnį pasaulį vaikams ir užtikrinti pilnavertišką jiems ateitį. Tačiau šiuo metu, vaikų padėtis Lietuvoje nėra jau tokia gera, kokia norėtųsi, kad ji būtų. G. Kundrotaitė, J. Guščinskienė (2006) teigia, kad vaiko gyvenime svarbiausią vaidmenį atlieka šeima, nes tik šeimos dėka vaikai pradeda pažinti gyvenimą, mokosi ir atranda naujų įgūdžių, šeimos suteikiama pagalba vaikams padeda prisitaikyti prie visuomenės normų. Tokios šeimos kurios neatlieka tinkamų auklėjamųjų pareigų dažniausiai yra vadinamos ir priskiriamos socialinės rizikos šeimoms. E. Masiliauskienės ir V. Griškutės (2010) teigimu, socialinės rizikos šeima yra ta, kuri augina vaiką iki 18 metų ir jų tėvams būdingas netinkamas elgesys, kuris gali pasireikšti šiomis kategorijomis: piktnaudžiavimas alkoholiu, narkotikais, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis; bent vienas iš tėvų yra priklausomas nuo azartinių lošimų; neužtektinai turi socialinių įgūdžių rūpinantis vaiku; naudoja prievartą (psichologinę, fizinę, seksualinę) prieš vaikus; gaunamus valstybės pinigus naudoja netinkamai. Dėl šių priežasčių neretai, socialinės rizikos šeimų tėvai, nesuteikia vaikams, pilnaverčio vystymosi, bei nesirūpina jais tinkamai. E. Masiliauskienė ir V. Griškutė(2010) pastebėjo negatyvias tėvu elgsenos pasekmes vaikams: vaikams nėra užtikrinamas saugumas; vaikų aplinka nėra tinkama vaiko vystymuisi; vaikai nejaučia šeimos narių šilumos; vaikai neturi reikiamų socialinių įgūdžių; patys vaikai nebevertina savęs; nėra rūpinamasi tinkama vaikų priežiūra, laisvalaikiu; vaikai labai mažai dalyvauja visuomenės gyvenime. Dėl neigiamų pasekmių vaikai būna nukreipti lankyti vaikų dienos centrus, kuriuose būna skatinami, motyvuojami užsiimti savo mėgstama veikla, taip pat ugdomas jų pasitikėjimas savimi, bei visi kiti mokymai, kurie nebuvo gaunami šeimoje. Lietuvoje yra 215 Vaikų dienos centrai, kuriuos lanko 6274 vaikai. Lietuvos vaikų dienos centrų asociacijos teigimu (2006), vaikų dienos centruose vaikai ruošia pamokas, būna pamaitinti, turiningai, bei aktyviai leidžia laisvalaikį. Šie centrai teikia tik dieninę vaikų priežiūrą, taip pat būna siekiama patenkinti vaiko asmenybės poreikius, kurių nesugeba patekinti vaiko šeima, centre siekiama pagerinti tėvystės ir motinystės įgūdž

 

Atsisiųsti dokumentą

Įsigyti ($9.00)


Įvertinimas


Dokumento tipas

Bachelor Thesis


Kalbos

Lithuanian (Lietuvių).


Kategorijos

Psychology, Social Care and Social Work, Social Behavior.


Valstybė

Lietuva.


Susiję dokumentai

Tapatumo procesų ir nerimastingumo / depresiškumo sąsajos tapsmo suaugusiu periode

Socialinio darbo su priklausomais asmenimis ypatumai

Socialinių darbuotojų profesinės rizikos veiksniai dirbant su socialinės rizikos šeimomis