socializacija ir vaiko gerovė

104 Peržiūros - 39 Atsisiuntimai

Peržiūra

socializacija ir vaiko gerovė #0 socializacija ir vaiko gerovė #1 socializacija ir vaiko gerovė #2 socializacija ir vaiko gerovė #3 socializacija ir vaiko gerovė #4 socializacija ir vaiko gerovė #5 socializacija ir vaiko gerovė #6 socializacija ir vaiko gerovė #7

Ištrauka

SOCIALINIS PREVENCINIS PROJEKTAS S A V A R A N K I Š K O D A R B O U Ž D U O T I S Užduoties atlikimo ir pateikimo tvarka: - užduotis gali būti atliekama individualiai ir grupėse (iki 3 asm.) - pateikiama e-pašto adresu - pateikiama atvykus į sesiją Užduoties tikslas Užduoties tikslas- parengti socialinį prevencinį projektą, skirtą socialinių emocinių vaikų problemų sprendimui, jų gerovės kūrimui. SOCIALINIO PREVENCINIO PROJEKTO PARAIŠKA 1.1. Trumpa projekto santrauka (0,5 psl.) Projekto tikslas – padėti 8–10 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Projektas vyks Ukmergės miesto pagrindinėje mokykloje. Projektas numatomas dalinai vykdyti iš Ukmergės savivaldybės skiriamomis fondo lėšomis .Projektas parengtas taip, kad projekto įgyvendinime dalyvauja visa mokyklos bendruomenė: mokyklos administracija, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir kiti mokyklos darbuotojai, mokiniai, tėvai, mokyklos socialiniai partneriai. Programinė, metodinė medžiaga parengta skirtingoms mokinių amžiaus grupėm. Programa moko vaikus kaip įveikti kasdieninius emocinius sunkumus, vienatvę, patyčias, ar priekabiavimą. Moko vaikus susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis bet ir patiems netapti priekabiautojais. Projekto programoje gali dalyvauti visi vaikai turintys ne mažiau kaip pilnus penkerius metus . Programa bus įgyvendinama lietuvių, rusų kalbomis. Programa gerai dera su bendrosiomis ikimokyklinio ugdymo ir mokyklų programomis ir jas papildo. Ji siūlo pedagogams gerai apgalvotų uždavinių, būdų ir metodų bei praktinių užduočių sistemą. Patirtis rodo, kad tai pakeičia ne tik pedagogo gebėjimus, bet ir nuostatas vaiko, jo poreikių, išgyvenimų bei elgesio atžvilgiu. 1.2. Projekto aprašymas 1.2.1. Situacijos (problemos) atitinkamoje srityje apibūdinimas Mokykloje kiekvienas vaikas turėtų jaustis reikšmingas ir saugus. Deja, mokyklos realybė neretai yra visai kitokia. Moksleivių apklausos rodo, jog nemaža dalis vaikų mokyklose tampa agresijos, pasireiškiančios patyčiomis, aukomis. Pasaulio Sveikatos Organizacijos tyrimo duomenimis, Lietuvoje apie 70 proc. vaikų bent kartą yra patyrę bendraamžių patyčias, tuo tarpu beveik trečdalis vaikų mokykloje patiria dažnas (2-3 kartus per mėnesį arba dažniau) kitų patyčias. Šis rodiklis, lyginant su kitomis valstybėmis, yra vienas aukščiausių. Patyčios mokykloje yra be galo didelė problema, susijusi su moksleivių sveikatos sutrikimais ir negatyviomis gyvensenos ypatybėmis. Patyčių prevencinių programų įgyvendinimas ir psichologinio klimato mokykloje ar klasėje gerinimas apsaugotų vaikus nuo somatinės ir psichinės sveikatos problemų bei rizikingo elgesio. Parengti socialinį projektą paskatino šiuo metu esančios gana aštrios ir svarbios problemos mokyklos viduje, už jos ribų, esantis patyčių ir netoleravimo vienas kitam pavyzdžiai. Užgauliojimai, nepagarba vaikų tarpe, nepagarba mokytojams mokykloje – labai skaudi problema. Ji stipriai veikia pačių vaikų psichologiją bei pasitikėjimą savimi. Maža to, patyčios tampa gan dideliu išbandymu tiek vaiko-agresoriaus, tiek ir vaiko-aukos tėvams. 2016–2017m. duomenimis, iš 42 šalių Lietuvoje patyčias patyrė daugiausia vaikų: 32 proc. berniukų ir 26 proc. mergaičių. Iš kitų tyčiojosi patys – 33 proc. berniukų ir 16 proc. mergaičių. Patyčios Lietuvoje ne tik labai paplitusios, bet ir suvokiamos kaip natūralus dalykas. Patyčios mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose ypatingo dėmesio ir susirūpinimo niekam itin nekelia. Egzistuoja nuomonė, kad visais laikais vaikai tyčiodavosi vieni iš kitų, kad tai natūralus reiškinys vaikui bręstant. Ir į tai per daug nereaguojama, nes nelaikoma itin didelę problema. Tiesiog iš to yra išaugama. Pagrindinė priežastis patyčių yra ta, kad daugelis bijo kitų bendraklasių nepripažinimo, atstūmimo, bijo parodyti save ne taip, kaip, kad gal jį norėtų matyti kiti, ir dėlto imasi smurto norėdami atrodyti prieš visus viršesniais ir mano, kad patyčios padarys juos „kietais“. Bando apsaugoti save. Pagrindinės patyčių priežastys gali būti labai įvairios: • Tyčiojasi, nes nori būti už kitus stipresni ir būti dėmesio centre; • Tyčiojasi bandydami išlieti susikaupusį pyktį viduje; • Anksčiau buvo tyčiotasi iš jo – jos, ir bando atsilyginti smurtaudamas prieš silpnesnį už save; • Tiesiog nori ant kažko išsilieti, nes neturi nuotaikos, ar kažkas supykdė; • Tiesiog tyčiojasi iš neturėjimo ką veikti, nes yra tiesiog nuobodu. 1.2.2. Problemos pagrindimas ir projekto įgyvendinimo būtinumas Patyčių pasekmės būna tik neigiamos. Vaikai pradeda vengti tų vietų, kuriose tyčiojamasi, o tai dažniausiai vyksta mokyklose. Ir tai gali būti pagrindinė priežastis dėl ko vaikai nelanko ir bėga iš pamokų, ir pradeda blogai mokintis. Nes tiesiog bijo kam nors išsipasakoti. Kenčiantys nuo patyčių vaikai išgyvena nerimą, tampa nešnekūs, irzlesni ir užsidarę savyje. Nuolatos jaučiantys bendraamžių patyčias pradeda galvoti apie savižudybę, nes vaikas tampa beviltiškas ir silpnas pats sau, jaučiasi visų atstumtas ir niekam nereikalingas. Pradeda jaustis bejėgis ir nieko nesistengia daryti, kad to išvengti. Mokiniai tampa labai nesaugūs patys sau ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų. Neretai manoma, kad vaikas pats vienas turi susitvarkyti su patyčių problema. Galima sutikti vaikų, kurie iš tiesų „puikiai“ tvarkosi su bendraamžių patyčiomis – sprendžia šią problemą pasitelkdami fizinę agresiją, mušdamiesi ir kitaip kovodami su skriaudėjais. Tačiau toks sprendimo būdas nepanaikina problemos. Patyčių pasekmės vaikams būna tik neigiamos ir be galo skausmingos bei susijusios su didelėmis psichologinėmis problemomis. Kurios gali atsiliepti ir ateityje. Patyčioms mokykloje būdingi trys svarbiausi elementai: patyčios - tai pasikartojantis elgesys; tarp priekabiautojo ir aukos yra valdžios, fizinė, socialinė, psichologinė persvara; toks elgesys žaloja ir kenkia, nes jo pagrindinis tikslas - įskaudinti, sukelti emocinį bei fizinį skausmą kitam asmeniui. Nuolat patiriamos patyčios aukai sukelia labai daug įvairių pasekmių: vaikai yra nelaimingi, labai dažnai jaučia liūdesį, kaltę, vienišumą, nesaugumą, nerimą, bejėgiškumą. Kalbant apie projekto būtinumą ir kodėl buvo imtasi šio projekto, tai socialinių darbuotojų, psichologų vertinimas bei šios problemos esamumas Ukmergės pradinėje mokykloje. Taikant apklausas, anketas, vykdant pokalbius su nuskriaustais vaikais, projekto būtinumas aiškiai matomas. Kaip pavyzdį pateiksiu vieną iš anketų, į kurią atsakinėjo vaikai, ( atsakymų variantas buvo: Taip, Ne). 1. Ar tavo klasėje kada nors buvo vaikas, iš kurio kiti vaikai tyčiojasi, pavyzdžiui, nepriima jo žaisti, nedraugauja su juo ar kaip nors erzina? 2. Ar kada nors teko stebėti tokią situaciją, kai vieni vaikai iš kito atiminėja ar gadina daiktus, pavyzdžiui, paima pieštuką ar trintuką ir nenori atiduoti, arba įplėšia to vaiko sąsiuvinio ar knygos puslapį? 3. Ar tavo klasėje yra bent vienas vaikas, kuris turi pravardę? 4. Ar pažįsti bent vieną vaiką mokykloje, kurio bijo kiti vaikai? Pavyzdžiui, bijo dėl to, kad tas vaikas skriaudžia kitus, juos užgaulioja ar apstumdo? 5. Ar esi kada nors turėjęs pravardę? 6. Ar tavo klasėje kada nors buvo tokia situacija, kad visi vaikai juokėsi iš vieno vaiko, pavyzdžiui, dėl to, kad jam ant nugaros buvo prilipintas koks nors juokingas užrašas? Ir jeigu vaikas bent tris atsakymus atsakė teigiamai, vadinasi jam jau teko susidurti su emociniais sunkumais, patyčiomis ,užgauliojimais. Susumavus rezultatus daugiau nei pusė vaikų atsakė tris ar daugiau klausimų teigiamai. Tai parodo jog yra socialinė, emocinė įtampa mokykloje. 1.3. Projekto tikslas ir uždaviniai Pagerinti vaikų gebėjimus spręsti kasdien iškylančius sunkumus, stiprinti bendradarbiavimą gebėjimą atjausti, bei sumažinti elgesio problemas. Apibendrintai tariant, programa padeda