Vietos valdžia ir demokratija

539 Peržiūros - 0 Atsisiuntimai

Peržiūra

Vietos valdžia ir demokratija #0 Vietos valdžia ir demokratija #1 Vietos valdžia ir demokratija #2 Vietos valdžia ir demokratija #3 Vietos valdžia ir demokratija #4 Vietos valdžia ir demokratija #5 Vietos valdžia ir demokratija #6 Vietos valdžia ir demokratija #7 Vietos valdžia ir demokratija #8 Vietos valdžia ir demokratija #9

Ištrauka

VIETOS DEMOKRATIJOS INSTRUMENTŲ FUNKCIONAVIMAS SAVIVALDYBĖJETURINYSPAVEIKSLŲ SĄRAŠAS..............................................................................................................................3LENTELIŲ SĄRAŠAS.................................................................................................................................4PRIEDŲ SĄRAŠAS......................................................................................................................................5ĮVADAS.........................................................................................................................................................61. VIETOS SAVIVALDOS SAMPRATA ………………………………………………………….......111.1 Vietos savivaldos koncepcija užsienio šalyse…………………………………………………………111.2 Vietos savivaldos koncepcija Lietuvoje. ………………………………………………………….......141.3 Vietos savivaldos sistema Lietuvoje.......................................................................................................202. VIETOS DEMOKRATIJA IR JOS INSTRUMENTAI......................................................................232.1 Vietos demokratijos samprata.................................................................................................................262.2 Demokratijos instrumentų funkcionavimas savivaldybėje.....................................................................283. DARBO METODOLOGIJA IR EMPIRINIO TYRIMO ,,DEMOKRATIJOS INSTRUMENTŲ FUNKCIONAVIMAS KRETINGOS SAVIVALDYBĖJE,, ANALIZĖ...............................................333.1 Darbo metodai........................................................................................................................................333.2 Tyrimo ,,Demokratijos instrumentų funkcionavimas Kretingos savivaldybėje“ analizė.......................37IŠVADOS....................................................................................................................................................49PASIŪLYMAI............................................................................................................................................51SANTRAUKA.............................................................................................................................................52SUMMARY.................................................................................................................................................53LITERATŪROS SĄRAŠAS......................................................................................................................54PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS1 pav. Darbo problema, dalykas ir objektas...................................................................................................72 pav. Vietos savivaldos pagrindinės nuostatos............................................................................................183 pav. Lietuvos vietos savivaldos pagrindinės problemos............................................................................194 pav. Vietos demokratijos bruožai..............................................................................................................285 pav. Demokratijos instrumentų reikšmingumas vietos savivaldoje..........................................................31LENTELIŲ SĄRAŠAS1 lentelė. Kaip skatinamas ir motyvuojamas piliečių dalyvavimas savivaldybėje.......................................372 lentelė. Tarybos narių ir valstybės tarnautojų (administracijos darbuotojų) etikos kodeksai....................383 lentelė. Savivaldybėje per pastaruosius metus buvo naudojami šie piliečių dalyvavimo metodai............384 lentelė. Ar posėdžiai atviri piliečiams........................................................................................................395 lentelė. Ar šios žiniasklaidos priemonės naudojamos informuojant apie savivaldybės tarybos posėdžius?.....................................................................................................................................................396 lentelė. Ar šios žiniasklaidos priemonės naudojamos informuojant gyventojus apie savivaldybės tarybos komitetų posėdžius?......................................................................................................................................397 lentelė. Ar vartotojų atstovai yra kviečiami ar skiriami į valdymo struktūras šiose savivaldybių įstaigose ir įmonėse?....................................................................................................................................................408 lentelė. Kokie apklausos metodai naudojami Jūsų savivaldybėje apklausiant gyventojus?......................409 lentelė. Ar per pastaruosius metus, prieš priimant svarbų sprendimą, Jūsų savivaldybėje buvo išsiaiškinta gyventojų nuomonė? Kuris sprendimas Jums atrodo svarbiausias?.............................................................4110 lentelė. Kokius metodus Jūs naudojate, norėdami išsiaiškinti gyventojų nuomonę?..............................4211 lentelė. Ar Jūsų savivaldybė remia piliečių bendruomenės plėtojimo iniciatyvas?................................4312 lentelė. Mūsų savivaldybė skatina aktyvų piliečių dalyvavimą vietiniame visuomeniniame gyvenime4313 lentelė. Mūsų savivaldybėje piliečiai/gyventojai....................................................................................4314 lentelė. Plėtojant vietos savivaldą mūsų savivaldybėje daromi žingsniai...............................................4415 lentelė. Iki Vietos savivaldos pagrindų įstatymo pakeitimo 2008m. buvo gyvenamosios vietovės bendruomenės atstobuvo gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovai. Kaip vertinate jų veiklą Jūsų savivaldybėje?..............................................................................................................................................4516 lentelė. Pakeitus įstatymą savivaldybių seniūnijose renkami seniūnaičiai. Kokius kokybinius pokyčius iš veikloje galite numatyti?...........................................................................................................................4517 lentelė. Vietos savivaldos pagrindų įstatymo 34 straipsnis nustato seniūnaičio teisės ir pareigos. Ar pakanka šių teisių?........................................................................................................................................4518 lentelė. Kaip manote, kas turi reglamentuoti teises ir pareigas, liečiančias vietos bendruomenės vidinį gyvenimą?.....................................................................................................................................................4519 lentelė. Kas, Jūsų nuomone, turi didžiausią įtaką vietos bendruomenių raidai?.....................................4620 lentelė. Savivaldybėje šios grupės nedalyvauja/neaktyviai dalyvauja vietos sprendimų priėmimo ir valdymo procese...........................................................................................................................................4621 lentelė. Ar savivaldybėje funkcionuoja?..................................................................................................4722 lentelė. Klausimai apie respondentą........................................................................................................47PRIEDŲ SĄRAŠASPriedas Nr. 1. Pasitikėjimas valstybės institucij

 

Atsisiųsti dokumentą

Įsigyti ($12.00)


Įvertinimas


Dokumento tipas

Master Thesis


Kalbos

Lithuanian (Lietuvių).


Kategorijos

Government and Governance.


Valstybė

Lietuva.


Susiję dokumentai

Administracinių prievartos priemonių taikymo ypatumai policijos veikloje

Strateginio planavimo diegimas ir įgyvendinimas Lietuvos savivaldybėse

Autorinių ir darbo sutarčių teisinė santykio analizė