Atsitiktinai pasirinktų Plungės miesto gyventojų atlyginimo tyrimas

323 Peržiūros - 0 Atsisiuntimai

Peržiūra

Atsitiktinai pasirinktų Plungės miesto gyventojų atlyginimo tyrimas #0 Atsitiktinai pasirinktų Plungės miesto gyventojų atlyginimo tyrimas #1 Atsitiktinai pasirinktų Plungės miesto gyventojų atlyginimo tyrimas #2 Atsitiktinai pasirinktų Plungės miesto gyventojų atlyginimo tyrimas #3 Atsitiktinai pasirinktų Plungės miesto gyventojų atlyginimo tyrimas #4 Atsitiktinai pasirinktų Plungės miesto gyventojų atlyginimo tyrimas #5 Atsitiktinai pasirinktų Plungės miesto gyventojų atlyginimo tyrimas #6 Atsitiktinai pasirinktų Plungės miesto gyventojų atlyginimo tyrimas #7 Atsitiktinai pasirinktų Plungės miesto gyventojų atlyginimo tyrimas #8 Atsitiktinai pasirinktų Plungės miesto gyventojų atlyginimo tyrimas #9

Ištrauka

KLAIPĖDOS UNIVERSITETASSocialinių mokslų fakultetasEkonomikos katedraATSITIKTINAI PASIRINKTŲ PLUNGĖS MIESTO GYVENTOJŲ ATLYGINIMO TYRIMASStatistikos tyrimasDarbą rengė SNE-9 gr. Stud. Agnė StankūnienėVadovas Violeta Baltūsienė2010, Klaipėda.TŪRINYSĮVADAS31.Pagrindiniai duomenys41.1 Statistiniai duomenys41.2Empirinės statistinės charakteristikos51.2.1. Kintamasis-lytis51.2.2Kintamasis – amžius.61.2.3 kintamasis- atlyginimas/pajamos83.Dispersinė analizė11Išvados12Literatūros sąrašas13ĮVADAS Šiuo metu, kai Lietuva yra po krizinio laikotarpiu aktualu žinoti žmonių atlyginimų skirtumus, remiantis lytimi ir amžiumi. Visais laikais yra žinoma, ir statistikai įrodyta, kad moterų atlyginimai skiriasi nuo vyrų, ir taip pat atlyginimo dydžiui didelę įtaką daro amžiaus skirtumas.Tačiau negalime pamiršti, kad moterų karjeros siekimas nėra tolydus, nes moteris sustoja siekianti karjeros dėl vaikį auginimo, tačiau, tai netūrėtų tūrėti didelios įtakos atlyginimo atžvilgiu,Taip pat su amžiaus kriteriju reikia paminėti, kad jaunas žmogus neturintis patirties, gauna mažesnį atlyginimą už tą individą, kuris turi darbo patirties, tačiau atsižvelgiant į šiuometinę Lietuvos situaciją, ir darbdavių reikalavimus, retai galime rasti skelbimą, kuriame nebūtų paminėta darbo patirtis. Iškyla klausimas kaip jaunas žmogus gali siekti karjeros ar gauti patirties? Niekas nenori jauno nepatyrusio specialisto. Tačiau šiame darbe analizuosime konkretaus miesto, Plungės, gyventojų atlyginimų skirtumus remiantis amžiumi ir lytimi. Šiam darbui ruošiantis buvo apklausta atsitiktinai sutiktų žmonių apie jų lytį, amžių bei atlyginimą. Darbo tikslas: išanalizuoti ir susisteminti atsitiktinai pasirinktų žmonių darbo užmokestį/pajamas, atlikti statistinį tyrimą.Pagrindiniai duomenys1.1 Statistiniai duomenysAtsitiktinai apklausti Plungės miesto gyventojai.Statistiniai duomenys.LytisAmžiusAtlyginimas/Pajamosmoteris20 1.600,00 Lt moteris25 1.200,00 Lt vyras30 1.400,00 Lt vyras35 800,00 Lt vyras20 1.300,00 Lt vyras20 800,00 Lt moteris20 900,00 Lt moteris25 1.600,00 Lt moteris30 1.050,00 Lt moteris35 1.200,00 Lt vyras35 1.150,00 Lt vyras30 900,00 Lt vyras25 1.100,00 Lt vyras30 900,00 Lt moteris30 800,00 Lt moteris30 900,00 Lt vyras25 1.300,00 Lt vyras30 800,00 Lt vyras30 1.400,00 Lt vyras30 1.200,00 Lt vyras25 800,00 Lt vyras20 300,00 Lt vyras20 300,00 Lt vyras30 300,00 Lt vyras35 800,00 Lt vyras35 1.100,00 Lt vyras20 1.150,00 Lt vyras20 900,00 Lt moteris25 1.100,00 Lt vyras25 900,00 Lt 1. lentelė. Sudaryta autoriaus.Statistinio tyrimo populiacija: atsitiktiniu būdu parinkti Plungės miesto gyventojai.Imtis, jos parinkimo būdas: pasirinkta atsitiktinai, buvo apklausti atsitiktinai sutikti 30 žmonių.imtis lygi 30.Informacijos šaltinis: žodinė apklausa.Kintamieji : Lytys-kokybinis kintamasis, nominalioji skalė Amžius- kiekybinis kintamasis, diskretusis, santykinės skalės Atlyginimas/pajamos- kiekybinis kintamasis, diskretud, santykinės skalės.Empirinės statistinės charakteristikos1.2.1. Kintamasis-lytisKadangi šis kintamasis yra kokybinės, tai jis buvo koduotas.Moteris-0Vyras-1 Šis kintamasis parodo kokią imties dalį sudaro moterys, o kokią vyrai. Buvo sudaryta dažnių ir santykinių dažnių lentelės.Kintamojo reikšmėDažnisSantykinis dažnisSantykinis dažnis %090,3301210,770lentelė. Autoriaus sudaryta.grafikas. Sudarytas autoriaus.Išvados:30% apklaustųjų yra moteriškos lyties.70% apklaustųjų yra vyriškosios lytiesTaigi iš visų apklaustųjų 30 žmonių buvo apklaustos 9 moteriškosios lyties ir 21 vyriškosios lytirs atstovaiKintamasis – amžius.Šiam kintamąjam buvo sudaryta variacinė eilutė: 202020202020202025252525252525303030303030303030303535353535Remdamasi šiais duomenis sudaryta dažnių, santykinių dažniu, sukauptųjų dažnių lentelė.kintamasisdažnissantykinis dažni