Prieigos tinklo atnaujinimas naudojant optines FTTH sistemas

57 Peržiūros - 0 Atsisiuntimai

Peržiūra

Prieigos tinklo atnaujinimas naudojant optines FTTH sistemas #0 Prieigos tinklo atnaujinimas naudojant optines FTTH sistemas #1 Prieigos tinklo atnaujinimas naudojant optines FTTH sistemas #2 Prieigos tinklo atnaujinimas naudojant optines FTTH sistemas #3 Prieigos tinklo atnaujinimas naudojant optines FTTH sistemas #4 Prieigos tinklo atnaujinimas naudojant optines FTTH sistemas #5 Prieigos tinklo atnaujinimas naudojant optines FTTH sistemas #6 Prieigos tinklo atnaujinimas naudojant optines FTTH sistemas #7 Prieigos tinklo atnaujinimas naudojant optines FTTH sistemas #8 Prieigos tinklo atnaujinimas naudojant optines FTTH sistemas #9

Ištrauka

TURINYS TOC \o "1-3" \h \z \u ĮVADASĮvairioms įmonėm, žmonėms, bendrovėms reikalingas tarpusavis kokybiškas ir spartus bendravimas per atstumą. Atsirandant įvairiom naujom interneto, telefonijos, televizijos technologijoms ir jas pradedant realizuoti iškyla spartos problemos, dėl to ieškomos išeitys ir pagrindinis šios problemos sprendimo būdas yra optinis ryšys.Pasaulyje ar Lietuvoje tai nėra naujiena, tačiau optinio ryšio praktiškai beribės galimybės tai pat ir yra jo problema, nes atsiranda daug įvairiausių technologijų, skirtingo požiūrių ir nuomonių kaip geriausiai jį realizuoti.Šio projekto tikslas ir yra apžvelgti šias naujausias optinės telekomunikacijos technologijas, jų teigiamas ir neigiamas savybes. Atsižvelgiant į tam tikrus kriterijus parinkti geriausią variantą tam tikram prieigos tinklui ir jį atnaujinti naudojant šviesolaidinio ryšio linijos iki vartotojo sistemas.Išanalizuoti optinio prieigos tinklo technologijas, jų veikimo principusPateikti skirtingų technologijų palyginimus Pagal atitinkamus kriterijus pasirinkti vieną iš technologijų ir ją realizuotiParengti tinklo projektą pagal pasirinktą optinio tinklo technologijąParinkti prieigos tinklo pasyvią ir aktyvią įrangąAtlikti ekonominius skaičiavimus.Aprašyti darbų saugą ir ekologiją.Profesinės kompetencijos demonstruojamos projekte1.1. Analizuoti ir įvertinti kompiuterinės technikos poreikį įmonėje. Ši profesinė kompetencija yra įrodoma projekto 4.4 ir 4.5 skyriuose, kur parenkama aktyvinė ir pasyvinė įrangos pagal tam tikrus kriterijus.1.3. Valdyti ir kontroliuoti turimus finansinius ir materialinius išteklius. Įrodžiau 6 skyriuje, ekonominėje dalyje.3.2. Projektuoti kompiuterines sistemas, įvertinant konkrečius poreikius bei uždavinius. Kompetencija demonstruojama 4.1 ir 4.3 skyriuose, kur projektuojama tinklo sandara ir fizinis lygis.4.1. Projektuoti ir diegti kompiuterių tinklus. Ši kompetencija demonstruojama projekto 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 skyriuose. Sudarant tinkle sandarą, aprašant veikimo principą, projektuojant fizinį lygį, parenkant įrangą, sudarant loginę schemą.6.3. Gebėjimas priimti sprendimus. Įrodžiau 4.1 ir 4.4, 4.5 skyriuose, kur sudariau tinkle sandarą ir parinkau jo įrangą.7.1 Aukštojo neuniversitetinio išsilavinimo reikalavimus atitinkantys bendrųjų dalykų žinios ir gebėjimai, sudarantys pagrindą specialybės žinioms įgyti. Kompetencija demonstruojama visame projekte.8.2. Analizuoti kompiuterių tinklų veikimą bei darbo sutrikimus. Kompetencija demonstruojama 4.7 skyriuje, kur aprašomas tinklo testavimas.9.1. Pašalinti technikos gedimus. Įrodžiau 4.7 skyriuje, kuriame testuoajams tinklas.Analitinė dalis Užduoties analizėŠio projekto tikslas išanalizuoti šviesolaidinės ryšio linijos iki vartotojo (angl. Fiber to the Home, FTTH) optinę sistemą, aptarti jos skirtingus realizavimo būdus ir suprojektuoti tipinį optinį prieigos tinklą.Analitinėje dalyje pateiksiu pagrindinių informacijos šaltinių apžvalgą, apžvelgsiu skirtingų rūšių optinių prieigos tinklų technologijas, aptarsiu šiuolaikinio vartotojo reikalavimus tinklui: tinklo pralaidumą ir pralaidumo didinimo galimybes, jo patikimumą, saugumą ir ateities galimybes plėsti esamą optinį tinklą. Išanalizuosiu tipinį optinį tinklą kuris projektuojamas pagal šviesolaidinės ryšio linijos iki vartotojo optinę sistemą, pateiksiu galimas skirtingas tokio tinklo sandaros schemas, aprašysiu naudojama aktyvinę ir pasyvinę įrangą nuo interneto tiekėjo ofiso iki vartotojo. Apžvelgsiu visas šviesolaidinio ryšio linijos iki „X“ (angl. Fiber to the X, FTTX) („X“ – simbolizuoja naudojamą optinę sistemą) optines sistemas, jų privalumus ir trūkumus, pateiksiu savo pasirinkimo, kuris yra FTTH, argumentus.Projektinėje dalyje pateiksiu prieigos tinklo naudojant optines FTTH sistemas projekto sprendimą. Pagal tam tikrus kriterijus sudarysiu ir pateiksiu tinklo sandarą, aprašysiu šio tinklo veikimo principą. Sudarysiu tinklo adresų planą. Parinksiu tinklo pasyvinę bei aktyvinę įrangą. Sudarysiu loginę schemą. Aptarsiu tinklo optinio prieigos tinklo testavimo metodikas ir pateiksiu rekomendacijas joms atlikti.Penktame skyriuje – darbo sauga – pateiksiu darbo saugos taisykles, susijusias su tinklo bei naujų darbo vietų įrengimu.Ekonominėje dalyje įvertinsiu kompiuterinio tinklo modernizavimo kaštus, aktyvinės ir pasyvinės įrangos kainas, paslaugų kainas.Aprašysiu darbo rezultatus ir juos aptarsiu, pateiksiu išvadas ir rekomendacijas.Pateiksiu baigiamajame projekte naudotų informacijos šaltinių sąrašą.Projekte naudotų pagrindinių informacijos šaltinių apžvalgaInformacijos šaltiniai kuriais naudojaus padėjo man suprasti ir įsigilinti į savo baigiamojo projekto darbą. Daugiausia naudojau virtualias knygas (angl. E-Book), įvairius internetinius puslapius, kadangi mano pasirinkta tema informacijos šaltinių lietuvių kalba beveik nėra, didžioji dauguma informacijos buvo anglų kalba.FTTH Handbook Edition 5, Vienas iš pagrindinių šaltinių kurio prireikė rašant baigiamąjį darbą. Viskas apie šviesolaidinio ryšio linijos iki namų architektūra, jos topologijas, projektavimo etapų aprašymas, naudojama aktyvinė ir pasyvinė įranga, tinklo diegimas, naudojami įrankiai, ateities technologijos, tinklo testavimas ir kita.The FTTx Mini-Guide, Trumpas aprašas apie šviesolaidinio ryšio linijos iki „X“ sistemas. Trumpas aprašymas apie pasyvini ir aktyvinį tinklus, pasyvinio tinklo įvairės technologijas, televizijos paslaugų realizavimą per optiką.GIGABIT-CAPABLE PASSIVE OPTICAL NETWORKS Dave Hood Elmar Trojer, Viskas apie Gigabitinį pasyvųjį optinį tinklą, aprašoma naudojama įranga, standartai, realizavimo būdai, aktyvinė ir pasyvinė įranga, tinklo testavimo metodikos, iškilusių problemų su GPON sprendimo būdai.http://www.komutacija.com/ Lietuviškas puslapis aprašantis šviesolaidinio ryšio linijos iki namų tinklo diegimo įrangą, pasyvinę įrangą, jos variacijas, testavimo įranga, kainas. Jau įdiegtų FTTH sistemų pavyzdžiai.http://en.wikipedia.org/wiki/Passive_optical_network Glaustas aprašymas apie pasyvujį optinį tinklą, trumpai apžvelgti standartai, tinklo elementai, veikimo principai, aktyvinė ir pasyvinė įrangos, ateities technologijos. http://en.wikipedia.org/wiki/Fiber-optic_communication Bendrai apie telekomunikacinius tinklus ir kitas technologijas per šviesolaidinę optiką. Aprašytos technologijos, standartai.http://www.thefoa.org/ Šviesolaidinės optikos asociacijos. Pelno nesiekiančios organizacijos puslapis. Viskas apie šviesolaidinę optika, telefoniją, televiziją, apsaugos sistemas, telekomunikacinius tinklus bendrai. Platūs aprašymai, prezentacijos, video prezentacijos. T-REC-G.984.1 - T-REC-G.984.7, Tarptautinės telekomunikacijos sąjungos standartai. Aprašantys gigabitinio pasyviojo optinio tinklo bendras savybes, fizinį, ryšio, tinklo lygmenis.http://www.elpa.lt/lt/straipsniai/ Lietuviškas puslapis prekiaujantis pasyvine ir aktyvine optinio tinklo įranga. Taip pat straipsniai ir aprašymai apie pasyvinio ir aktyvinio tinklo pasyvios ir aktyvios įrangos veikimo principus., Edmundas Garla, Valentina Dubovskaja, Kompiuterių tinklų projektavimas, Vilniaus kolegija, 2008, 237. Vadovėlyje pateikta informacija apie kompiuterinių tinklų projektavimą, rekomendacijos apie kompiuterių tinklams modernizuoti.Reikalavimai tinklui: pralaidumas, patikimumas, plečiamumasVartotojo reikalavimai tinkui pastoviai auga ir augs. Dabartinis tinklas ne tik asocijuojasi su internetu, bet ir su telefonija bei aukštos raiškos televizija, kitomis paslaugomis. Norint realizuoti visas šias paslaugas ir ateityje galimas naujas, tinklo pralaidumas turi siekti dideles spartas, turi būti nenutrūkstantis, patikimas ir ilgaamžiškas su ateities viziją jį plėsti ir plėtoti, įdiegti naujas technologijas.PralaidumasVienas sparčiausių dabartinių prieigos tinklų sprendimas kuris pateisina dabartinius vartotojo lūkesčius ir turi didelį potencialą plėstis ir atsinaujinti yra FTTH. Šio tinklo pralaidumas naudojant pasyvinį optinio tinklo technologijas (angl. Passive Optical Network, PON)

 

Atsisiųsti dokumentą

Įsigyti ($9.00)


Įvertinimas


Dokumento tipas

Bachelor Thesis


Kalbos

Lithuanian (Lietuvių).


Kategorijos

Computer Networks and Communications, Telecommunications.


Valstybė

Lietuva.


Susiję dokumentai

Verslas verslui paslaugų vystymas telekomunikacijos sektoriuje

TD-LTE kompiuterinis modeliavimas ir eksperimentinis įvertinimas

Informacijos teikimo telefonu kompanijos tinklo projekto įrengimas