IŠ 1945 m. VASARIO 4—11 d. KRYMO KONFERENCIJOS NUTARIMŲ DĖL VOKIETIJOS SUTRIUŠKINIMO IR JOS ATEITIES

147 Peržiūros - 91 Atsisiuntimai

Peržiūra

IŠ 1945 m. VASARIO 4—11 d. KRYMO KONFERENCIJOS NUTARIMŲ  DĖL VOKIETIJOS SUTRIUŠKINIMO IR JOS ATEITIES #0

Ištrauka

IŠ 1945 m. VASARIO 4—11 d. KRYMO KONFERENCIJOS NUTARIMŲ DĖL VOKIETIJOS SUTRIUŠKINIMO IR JOS ATEITIESVokietijos sutriuškinimasMes išnagrinėjome ir nustatėme karinius trijų sąjunginių Valstybių planus, siekiant galutinai sutriuškinti bendrą priešą. Kariniai trijų sąjunginių nacijų štabai per visą Konferencijos laikotarpį kasdien susitikdavo pasitarimuose. Šie pasitarimai buvo itin teigiami visais atžvilgiais ir todėl trijų sąjungininkų karinės pastangos buvo glaudžiai koordinuojamos negu bet kada anksčiau. Tarpusavyje buvo pasikeista išsamiausiomis informacijomis. Buvo visiškai suderinti ir smulkiai suplanuoti terminai, mastas ir koordinacijos naujų ir dar galingesnių smūgių, kuriuos mūsų armijos ir karinės oro pajėgos smogs į Vokietijos širdį iš rytų, vakarų, šiaurės ir pietų. <...>Vokietijos okupacija ir jos kontrolė* *<.. .> Pagal suderintą planą ginkluotosios trijų valstybių .pajėgos užims Vokietijoje atskiras zonas. Plane numatyta koordinuota administracija ir kontrolė, vykdoma Centrinės Kontrolės Komisijos, kurią sudaro trijų valstybių Vyriausieji Kariuomenės Vadai. <.. .> Jų buveinė bus Berlynas. Buvo nutarta, kad trys valstybės pakvies Prancūziją, jeigu ji to panorės, užimti sau okupacijos zoną ir dalyvauti ketvirtuoju Kontrolės Komisijos nariu. <...>Mūsų tvirtas tikslas — sunaikinti Vokietijos militarizmą bei nacizmą ir užtikrinti, kad Vokietija niekada daugiau nepajėgtų pažeist