Turizmo įtaka šalies ekonomikai

234 Peržiūros - 0 Atsisiuntimai

Peržiūra

Turizmo įtaka šalies ekonomikai #0 Turizmo įtaka šalies ekonomikai #1 Turizmo įtaka šalies ekonomikai #2 Turizmo įtaka šalies ekonomikai #3 Turizmo įtaka šalies ekonomikai #4 Turizmo įtaka šalies ekonomikai #5 Turizmo įtaka šalies ekonomikai #6 Turizmo įtaka šalies ekonomikai #7 Turizmo įtaka šalies ekonomikai #8 Turizmo įtaka šalies ekonomikai #9

Ištrauka

KAUNO KOLEGIJOSVADYBOS IR EKONOMIKOS FAKULTETOAPSKAITOS IR FINANSŲ KATEDRABUHALTERINĖS APSKAITOS STUDIJŲ PROGRAMATURIZMO ĮTAKA ŠALIES EKONOMIKAIEkonomikos savarankiškas darbasDarbą atliko:BA-6 gr. studentės Silvija MedecytėGabrielė KaminskaitėTikrino:Ričardas ButėnasKaunas, 2016SantraukaSilvija Medeckytė ir Gabrielė Kaminskaitė. Turizmo įtaka šalies ekonomikai. Ekonomikos savarankiškas darbas. Tikrino dėstytojas Ričardas Butėnas. Kauno kolegija, Vadybos ir ekonomikos fakultetas, 2016 m.Turizmas šiais laikais yra labai aktualus, kadangi kiekvienas žmogus turi pomėgį keliauti. Kiekvienais metais labai sparčiai didėja tiek turistų, tiek kelionių, tiek nakvynių skaičius kitoje šalyje. Turizmas nėra orientuotas tik į vietinius gyventojus, nes šalis daugiausia skatina atvykstamąjį turizmą. Kiekvienas turistas labai paveikia šalies ekonomiką, nes visur, kur nueina reikia sumokėti pinigus. Taip pat turistai labai pakelia šalies BVP. Tačiau mokslinėje literatūroje turizmas šalies ekonomikai nėra labai plačiai išnagrinėta tema, todėl apie ją yra įdomu rašyti.Darbo tikslas yra išanalizavus įverinti ir aprašyti turizmo sektoriaus poveikį Lietuvos ir kitų šalių ekonomikai. Tikslui pasiekti iškeliami uždaviniai: išanalizuoti turizmo sampratą ir jos plėtros galimybes, apibūdinti turizmo reikšmę šalies ekonomikai, įvertinti turizmo ekonominę reikšmę, išanalizuoti Lietuvos ir kitų pasaulio šalių ekonominio poveikio statistinius duomenis. Šiems tikslams pasiekti naudoti metodai: mokslinės literatūros analizė, statistinių duomenų analizė, vadovėlių analizė, teisinių dokumentų analizė. Darbo rezultatai: Darbo rašymo metu sužinojome, kad turizmas – vienas greičiausiai klestinčių verslų pasaulyje. Tai labai plati pasaulio ekonomikos šaka, kurioje dirba daugybė žmonių. Daugeliui šalių turizmas yra viena pagrindinių ūkinės veiklos rūšių ir išgyvenimo galimybė. Supratome, kad turizmas užima svarbią vietą daugelio šalių ekonomikoje, nes yra kuriamos įmonės, kurios darbuotojams tampa pragyvenimo šaltiniu. Darbo rašymo metu pastebėjome, kad Lietuvoje išvykstamasis ir vietinis turizmas sparčiai plečiasi. Sužinojome, kad pasaulio regionuose turistų skaičius pasiskirsto nevienodai, skiriasi iš turizmo gaunamos pajamos, augimo tempai. Europa – regionas į kurį atvyksta daugiausiai turistų ir jam tenka didžioji dalis visų pasaulinių turizmo pajamų. Darbą sudaro 22 puslapiai, 6 lentelės, 5 paveikslai, 11 literatūros šaltiniai. TurinysSANTRAUKA2LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS4ĮVADAS51. TURIZMO APIBRĖŽIMAS61.1. TURIZMAS TEORINĖSE NUOSTATOSE61.2. TURIZMAS TEISINĖSE NUOSTATOSE72. TURIZMO ĮTAKA BENDRUOMENEI83. EKONOMIKOS PRIKLAUSOMYBĖ NUO TURIZMO94. TURIZMO ĮTAKA ŠALIES EKONOMIKAI104.1 ATVYKSTAMOJO TURIZMO ĮTAKA ŠALIES EKONOMIKAI104.2 VIETINIO TURIZMO ĮTAKA ŠALIES EKONOMIKAI144.3 IŠVYKSTAMOJO TURIZMO ĮTAKA ŠALIES EKONOMIKAI165. TURIZMAS PASAULYJE17IŠVADOS20LITERATŪROS SĄRAŠAS21Lentelių ir paveikslų sąrašasLENTELĖS1 lentelė. Šalies ekonominės situacijos įtaka turizmui.92 lentelė. Kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių dirbnčių skaičius. Kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių įmonių skaičius. 113 lentelė. Teigiamos ir galimos neigiamos atvykstamojo turizmo poveikio šalies ekonomikai pasekmės, vertinimo sistema. 124 lentelė. Turistų kelionių skaičius. Turistų nakvynių skaičius. Turistų išlaidos. 135 lentelė. Vietinių turistų skaičius. Vietinių turistų kelionių skaičius. Vietinių turistų nakvynių skaičius. Vietinių turistų išlaidos. 146 lentelė. Išvykusių turistų skaičius. Išvykusių turistų kelionių skaičius. Išvykusių turistų nakvynių skaičius. Išvykusių turistų išlaidos. 16PAVEIKSLAI1 pav. Turizmo verslą reglamentuojanti aplinka. 72 pav.Atvykstamojo turizmo ekonominio poveikio šalies ekonomikai modelis.103 pav. Vietinių turistų apgyvendinimas pagal savivaldybes, 2015 m.154 pav. Vietinių turistų kelionių tikslas, 2015 m.155 pav. Tarptautinių turistų skaičius ir pajamos turizmo regionuose, 2012 m.17ĮvadasDarbo aktualumas: Turizmas- vienas greičiausiai klestinčių verslų pasaulyje. Kadangi kasmet vis didėja turistų skaičius, turizmas daro labai didelę įtaką šalies ekonomikai. Turizmas - labai plati pasaulio ekonomikos šaka, kurioje dirba dešimtys milijonų žmonių. Daugeliui šalių turizmas tapo viena pagrindinių ūkinės veiklos rūšių ir išgyvenimo galimybe. Taip pat turizmas sukuria bendravimą tarp šalių. Turizmo įtaka šalies ekonomikai mokslinėje literatūroje nėra labai plačiai išnagrinėta. Tačiau turizmo plėtra turi vis didesne įtaką šaliai, jos ateičiai ir ekonomikai. Todėl šią temą įdomu ir verta nagrinėti. Darbo problema: Šaliai reikia reikia patenkinti turistų poreikiusir taip patidinti turistų srautus. Darbo tikslas: Išanalizavus įvertinti ir aprašyti turizmo sektoriaus poveikį Lietuvos ir kitų pasaulio šalių ekonomikai. Darbo uždaviniai: 1. Išanalizuoti turizmo sampratą ir jos plėtros galimybes.2. Apibūdinti turizmo reikšmę šalies ekonomikai3. Įvertinti turizmo ekonominę reikšmę4.Išanalizuoti Lietuvos ir kitų pasaulio šalių ekonominio poveikio statistinius duomenis.Darbo objektas: Turizmas ir jo ekonominė reikšmėDarbo metodai: Mokslinės literatūros analizėStatistinių duomenų analizėVadovėlių analizėTeisinių dokumentų analizėTurizmo apibrėžimasTurizmas teorinėse nuostatoseTurizmas nėra tinkamai apibrėžta sąvoka, kadangi visame pasaulyje ji yra skirtingai apibūdinama. Ši sąvoka, kas kelis metus kito ir neturėjo tinkamai pripažintos išraiškos. Turizmo apibrėžimas buvo keistas net penkis kartus. Mokslinėje literatūroje turizmą mėgino apibrėžti daugybę žymių žmonių: P. Bernecheris, J. Genevičius, J. Mertinas ir kt. Tik 1954 metais Jungtinių Tautų Organizacijoje priimtas pirmasis nutarimas apie turizmo sąvoką. Turizmas „aktyvus poilsis už savo nuolatinės gyvenamosios vietos ribų, padedantis gerinti sveikatą, fiziškai, lavinti žmogų“.1980 metais priimtoje pasaulio turizmo deklaracijoje skelbiama: „Turizmas suprantamas kaip veikla, turinti svarbią reikšmę tautų gyvenimui, nes tiesiogiai lemia socialinę, kultūrinę, švietimo bei ekonominę šalių gyvenimo sferas ir jų tarptautinius santykius“.1981 metais Pasaulinėje turizmo organizacijos konferencijoje vėl pakeista turizmo sąvoka: „Turizmas- tai viena iš aktyvaus poilsio rūšių, kelionės, siekiant susipažinti su vienais at kitais rajonais, šalimis; kelionės dažnai derinamos su sportu“.1989 m. Hagos turizmo deklaracijoje turizmas yra: „Laisvas žmonių judėjimas už jų nuolatinės gyvenamosios ir darbo vietos, taip pat paslaugų sfera, sukurta tenkinti poreikius, iškilusius šio judėjimo metu“1993 metais Jungtinių Tautų Organizacijos Statistikos komisija priėmė sąvoką: „turizmas - tai veikla asmenų, kurie keliauja po vietoves, esančias už jiems įprastos aplinkos ribų, ne ilgiau vienerių metų poilsio, verslo ir kitais tikslais“. Įvairūs autoriai taip pat mėgino apibrėžti turizmo sąvoką. R. Sharpley 2002 metais teigia, kad turizmas sudaro vieną didžiausių taikių žmonių judėjimų, kertant kultūrines sienas pasaulio istorijoje. J. Jafari 2003 metais turizmą apibendrino, kaip žmogaus tyrimą, toliau nuo savo įprastos buveinės, ir pramonės, kuri atitinka jo poreikius, bei įtakosm kurią abu - žmogus ir pramonė - turi priimančiojo socialinei, kultūrinei, ekonominei ir fizinei aplinkoms. D. Grundey 2008 metais, pateikė, kad turizmas - tai pramogų verslo forma, kai poilsiautojai palieka savo namus ir lanko kitas šalis, sužino jų istorines ir kultūrines vertes, susipažįsta su kraštovaizdžiu, ilsisi poilsio vietose, užsiima sportu ir kitomis veiklomis, kad praleisti savo laiką, sustiprinti savo sveikatą. Šiuo metu taip pat nėra apsistota ties vienu apibūdinimu. Galima teikti, kad kiekvienas žmogus turizmą apibūdina skirtingai. Tačiau mokslinėje literatūroje teigiama jog šiuo metu siūloma vartoti Pasaulinės Turizmo Organizacijos pasiūlytą apibrėžimą: „Turizmas - visos kelionių, ekskursijų rūšys, kai asmuo palieka savo darbo, gyvenimo vietą ilgiau nei vieną parą ir trumpiau nei 12 mėnesių, ir kai išvykos tikslas nėra samdoma, apmokama veikla.“ Šiuo apibrėž

 

Atsisiųsti dokumentą

Įsigyti ($6.00)


Įvertinimas


Dokumento tipas

Report


Kalbos

Lithuanian (Lietuvių).


Kategorijos

Uncategorized.


Valstybė

Lietuva.


Susiję dokumentai

STATYBOS UŽBAIGIMO TENDENCIJOS 1996-2010 IR 2010-2015M

ORIONAS

E-MAX KERAMINIŲ MEDŽIAGŲ NAUDOJIMAS PROJEKTUOJANT PRESUOTUS BEMETALIUS KERAMIKINIUS DANTŲ PROTEZUS