Turizmo įplaukos visame pasaulyje išaugo

92 Peržiūros - 0 Atsisiuntimai

Peržiūra

Turizmo įplaukos visame pasaulyje išaugo #0 Turizmo įplaukos visame pasaulyje išaugo #1 Turizmo įplaukos visame pasaulyje išaugo #2

Ištrauka

Turizmo įplaukos visame pasaulyje išaugo 3,6 % per 2015 m., tarptautinių atvykimų skaičius padidėjo iki 4,4 %. Jau ketvirtus metus iš eilės tarptautinis turizmas augo sparčiau nei kitos verslo industrijos, didžioji turizmo dalis pasauliniu mąstu sudarė net 7 % eksporto [UNWTO, 2016].Turizmo verslas apibūdinamas kaip daugiasluoksnė paslauga, kuri sujungia ir prisideda prie apgyvendinimo, maitinimo, laisvalaikio/poilsio, telekomunikacijų, transporto, mažmeninės prekybos, mokymo, švietimo ir kitas aptarnavimo sferas. Sujungus visas šias paslaugas, gaunama originali paslauga, kuri turėtų patenkinti turistinių paslaugų vartotojų poreikius. Abstrakčiame lygmenyje turizmo paslauga apibrėžiama kaip darni produktų ir paslaugų visuma. Nagrinėjant paslaugų sritis, teikiamas turizmo industrijoje, dažniausiai minimas paslaugų paketas, kurį sudaro objektyvios ir subjektyvios sudedamosios dalys. Jungtinių Amerikos valstijų Purdue ir Ohio Universitetų profesoriai Morrisonas ir Kandampulis teigia, kad atskirai nei prekės, nei paslaugos nėra parduodamos, parduodama visuma – bendras paketas, kurį sudaro tiek realiai vertinami, apčiuopiami, tiek ir neapčiuopiami komponentai. Turizmo paslauga susideda iš dviejų dalių – pagrindinių ir perifeninių, kurios vėliau sudaro turizmo paslaugų paketą. Vartotojo pasitenkinimas priklauso nuo jo lūkesčių, o periferinis pasiūlymas papildo pagrindinę paslaugą ir suteikia potencialiam turistui didesnį pasitenkinimą teikiama paslauga. Turizmo paslaugų paketo komponentai parodo paslaugos tiekėjų ir turistinės paslaugos vartotojų sąryšio formavimo galimybes. Turizmo pramonė sudaryta iš nepriklausančių, tačiau tarpusavyje susijusių paslaugų tiekėjų sistemų kaip avialinijos, viešbučiai, kelionių organizatoriai, agentūros, gidai ir t.t. Nuo 1960 m. pasaulyje didėja grupinių turistinių kelionių pasiūla, sparčiai auga siūlomų rinkoje skirtingų turizmo paketų skaičius. Turizmo pramonė skiriasi nuo kitų verslo sektorių dėl keturių esminių bruožų: turizmas yra industrija, kurioje skirtingi produktai ir paslaugos yra sugrupuotos bei tarpusavyje susijusios;turizmo produktai yra nevienalyčiai ir sudaryti iš daug įvairiausių paslaugų visumos;turizmo pramonės pasiūla itin jautriai reaguoja į nestabilią paklausą;turizmo sektorius pasižymi labai dinamiška organizacine struktūra, aukšto lygio konkurencija tarp skirtingo lygio paslaugų teikėjų (Zhang, 2009).Turizmo paslaugų pasiūlos įvairovė leidžia kurti paslaugų paketus, atkreipiant dėmesį i konkretaus vartotojo lūkesčius ir norus realizuoti poreikius. Turizmo paketai yra įmonės produktų bei paslaugų mišinys, atskleidžiantis rinkos poreikius, nes pasiūlymas turi visiškai įgyvendinti klientų lūkesčius. Galima teigti, jog paslaugų visuma turizmo industrijoje turi būti sudaryta taip, kad atitiktų klientų trošk