Fenoksi herbicidų efektyvumo tyrimai besikeičiančio klimato sąlygoms

108 Peržiūros - 0 Atsisiuntimai

Peržiūra

Fenoksi herbicidų efektyvumo tyrimai besikeičiančio klimato sąlygoms #0 Fenoksi herbicidų efektyvumo tyrimai besikeičiančio klimato sąlygoms #1 Fenoksi herbicidų efektyvumo tyrimai besikeičiančio klimato sąlygoms #2 Fenoksi herbicidų efektyvumo tyrimai besikeičiančio klimato sąlygoms #3 Fenoksi herbicidų efektyvumo tyrimai besikeičiančio klimato sąlygoms #4 Fenoksi herbicidų efektyvumo tyrimai besikeičiančio klimato sąlygoms #5 Fenoksi herbicidų efektyvumo tyrimai besikeičiančio klimato sąlygoms #6 Fenoksi herbicidų efektyvumo tyrimai besikeičiančio klimato sąlygoms #7 Fenoksi herbicidų efektyvumo tyrimai besikeičiančio klimato sąlygoms #8 Fenoksi herbicidų efektyvumo tyrimai besikeičiančio klimato sąlygoms #9

Ištrauka

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETASGAMTOS MOKSLŲ FAKULTETASAPLINKOTYROS KATEDRAAkvilė JakubynaitėFenoksi herbicidų efektyvumo tyrimai besikeičiančio klimato sąlygomsBakalauro baigiamasis darbasAplinkotyros ir ekologijos studijų programa, valstybinis kodas 61203B101Ekologijos ir aplinkotyros studijų programaVadovas (- ė): dr. Jūratė Žaltauskaitė .................................................... Apginta: ...................................................................................................(fakulteto dekano vardas, pavardė, parašas, data)Kaunas, 2016TURINYS TOC \o "1-3" \h \z \u TOC \o "1-3" \h \z \u TOC \o "1-3" \h \z \u SANTRAUKATiriamojo darbo metu buvo siekiama ištirti fenoksi klasės herbicido MCPA Super efektyvumą taikinėms ir netaikinėms augalų rūšims, skirtingose klimato sąlygose: dabartinio klimato sąlygomis (temperatūra 21°C ir 400 ppm CO2 koncentracija) ir IPCC (2014) prognozuojamomis klimato sąlygomis (temperatūra 25°C ir 800 ppm CO2 koncentracija). Buvo tiriama MCPA Super herbicido poveikis vasarinių miežių (Hordeum vulgare L.) ir baltųjų balandų (Chenopodium album L.) fiziologiniams morfologiniams ir biocheminiams rodikliams, skirtingomis klimato sąlygomis. Augalai buvo veikiami rekomenduojama – 1 l/ha, 2 kartus mažesne nei rekomenduojama – 0,5 l/ha, ir 2 kartus didesne nei rekomenduojama – 2 l/ ha MCPA Super herbicido doze 17 parų. Nustatyta, kad herbicidas darė įtaką tiek taikinėms, tiek netaikinėms augalų rūšims, abejomis klimato sąlygomis, tačiau pastebima kad herbicido efektyvumas sumažėjo atšilusiomis klimato sąlygomis. Baltųjų balandų (Chenopodium album L.) aukščio mažėjimas buvo didesnis nei miežių. Dabartinėmis klimato sąlygomis miežius paveikus MCPA Super herbicidu stebimas 11 % aukščio sumažėjimas, o atšilusiomis –3-8 % aukščio mažėjimas. Dabartinėmis klimato sąlygomis, balandas paveikus MCPA Super herbicidu aukštis sumažėjo 58 % lyginant su kontrole, o atšilusiomis sąlygomis stebimas net 62 % aukščio mažėjimas, tačiau toliau didinant herbicido dozę stebimas stiebelių aukščio didėjimas. Stiprus sausos biomasės prieaugio mažėjimas užfiksuotas baltosioms balandoms, tiek dabartinėmis, tiek atšilusiomis klimato sąlygomis. Jų sausoji biomasė veikiant skirtingoms herbicido koncentracijoms sumažėjo apie 80 %. Balandose nustatytas MDA kiekis, veikiant stipriausiai herbicido dozei, dabartinėmis klimato sąlygomis buvo 64 % didesnis lyginant su kontrole, o atšilusiomis sąlygomis 71 % didesnis. Miežiuose dabartinėmis sąlygomis stebimas 43 % MDA kiekio padidėjimas naudojant didžiausią herbicido dozę, o atšilusiomis sąlygomis didėjant herbicido dozei stebimas MDA kiekio mažėjimas ir didžiausioje herbicido dozėje stebimas 42 % sumažėjimas. MCPA Super padidino fermentų SOD ir CAT aktyvumą tiek miežiuose, tiek balandose. Tačiau balandose stebimas didesnis šių fermentų aktyvumas negu miežiuose, tiek dabartinėmis, tiek atšilusiomis klimato sąlygomis. SUMMARYDuring the research it was aimed to examine the phenoxy class herbicide’s MCPA Super effectiveness on the target and non-target plant species, in different climate conditions: in current climate conditions (temperature 21°C and 400 ppm CO2 concentration) and IPCC (2014) in forecasted climate conditions (temperature 25°C and 800 ppm CO2 concentration). The impact of the herbicide MCPA Super to spring barley (Hordeum vulgare L.) and goosefoot (Chenopodium album L.) physiological, morphological and biochemical indicators in different climate conditions. The plants have been subjected to recommended – 1 l/ha, 2 times lower than recommended – 0,5 l/ha, and 2 times higher than recommended – 2 l/ ha MCPA Super herbicide dose 17 days. It was determined, that herbicide had affected both, the target and non-target plant species in both climate conditions, however, it is noticeable that the efficiency of herbicide decreased in thawed climate conditions. Goosefoot (Chenopodium album L.) height decrease was higher than barley‘s. In the current climate conditions, affected barley's by the MCPA Super herbicide, loss of height of 11 % is observed, and in thawed – 3-8% decrease in height. In the current climate, after having affected goosefoot by MCPA Super herbicides' height decreased by 58% compared to control, and in thawed conditions height decrease of 62% is observed, but further increasing the dose of herbicide stems height increase is observed. Strong, dry biomass increment decline is recorded in goosefoot, in both current and thawed climate conditions. Their dry biomass in different concentrations decreased by about 80% of the herbicide. In goosefoot the amount of MDA was set, while affected by the strongest herbicide dose, in the current climate conditions it was 64% higher compared with control, and in thawed conditions 71% higher. In the current conditions the increase of amount of 43% MDA is observed using the higher herbicide dose, and in thawed conditions increasing herbicide dose MDA amount decrease and in the highest herbicide dose 42% decrease was observed. MCPA Super increased enzymes SOD and CAT efficiency both in barley and goosefoot. However, it was monitored the higher efficiency of enzymes in goosefoot that in barley in both, current and thawed climate conditions. ĮVADASKlimato kaita yra viena iš opiausių ir labiausiai nagrinėjamų aplinkos problemų šiuo metu, kuri kelia didelę grėsmę ne tik žmonijai, bet ir gamtai. Aplinkos pokyčiai, tokie kaip anglies dioksido (CO2) kiekio atmosferoje didėjimas, kylanti atmosferos temperatūra, sausėjantis klimatas, ozono sluoksnio plonėjimas, spartėja ir tikėtina, kad tęsis toliau. Per pastarąjį šimtmetį vidutinė metinė temperatūra pakilo 0,7 °C, o nuo XX a. aštuntojo dešimtmečio pradžios – 0,8 °C (Emberlin et al., 2002). Labiausiai tikėtinas klimato pasikeitimų variantas iki šio amžiaus pabaigos yra toks – anglies dvideginio koncentracija ore turėtų padidėti apie 2 kartus (apytikriai iki 700 ppm, ar netgi daugiau), o oro temperatūra mūsų platumose vidutiniškai turėtų pakilti apie 4 °C (IPPC, 2014). Keičiantis klimatui pastebima ir augalų reakcijos į tam tikrus pakitimus. Aplinkos sąlygos – temperatūra, dirvos drėgmė, šviesa – yra labai svarbūs augalų augimą lemiantys veiksniai, turintys įtakos piktžolių sėklų dygimui, jų augimui bei vystymuisi (Forcella et al., 2000). Pastebima, kad didėjanti CO2 koncentracija atmosferoje ir kylanti temperatūra, turi teigiamą poveikį piktžolių augimui, vystymuisi ir klestėjimui. Dėl šių priežasčių ilgėja jų vegetacijos periodas ypač pavasario ir rudens sezonais (Bukantis, Rimkus, 1996). Tačiau didėjanti oro temperatūra ir kylanti CO2 koncentracija ne tik prailgina piktžolių vegetacijos periodus, bet ir gali pakeisti įvairių herbicidų efektyvumą piktžolėms.Fenoksi herbicidai – svarbią vietą užimanti herbicidų grupė, labai plačiai naudojama visame pasaulyje. Jų pagrindinės sudėtinės dalys yra fitohormonai – augaliniai hormonai – augalų augimą ir vystymąsi reguliuojančios medžiagos. Fenoksi hebicidai – tai sintetinės medžiagos turinčios auksino ir yra tarp sėkmingiausių herbicidų, kurie naudojami žemės ūkyje jau keletą dešimtmečių (Grossmann, 2000). Jie ne tik naikina nepageidaujamus augalus, bet ir slopina jų augimą bei vystymąsi. Tačiau besaikis herbicidų naudojimas turi ir neigiamą poveikį visai aplinkai ir žmonijai. Taigi, norint sumažinti neigiamą herbicidų poveikį aplinkai reikia išsiaiškinti fenoksi herbicidų veikimo mechanizmus, bei šių herbicidų poveikį ne tik piktžolėms, bet ir žemės ūkio augalams. Šio darbo tikslas – nustatyti ir ištirti fenoksi herbicidų poveikį vasariniams miežiams (Hordeum vulgare L.) ir baltąjai balandai (Chenopodium album L.), skirtingose klimato sąlygose: kai temperatūra 21°C ir 400 ppm CO2 koncentracija ir kai temperatūra 25°C ir 800 ppm CO2 koncentracija.1. LITERATŪROS ANALIZĖ1.1. Herbicidų klasifikacijaHerbicidai – tai cheminės medžiagos skirtos piktžolėms ar nepageidaujamiems augalams naikinti (Soltani, Saeedipour, 2015). Tai medžiagos, kurios slopina arba gali nutraukti no

 

Atsisiųsti dokumentą

Įsigyti ($9.00)


Įvertinimas


Dokumento tipas

Bachelor Thesis


Kalbos

Lithuanian (Lietuvių).


Kategorijos

Uncategorized.


Valstybė

Lietuva.


Susiję dokumentai

SVEIKATINGUMO PROGRAMŲ SKIRTŲ NĖSČIOSIOMS DRUSKININKŲ PLĖTRA

SUMMARY

Dulkėto oro valymas