Mašinų gamybos technologijų kursinis

1,674 Peržiūros - 50 Atsisiuntimai

Peržiūra

Mašinų gamybos technologijų kursinis #0 Mašinų gamybos technologijų kursinis #1 Mašinų gamybos technologijų kursinis #2 Mašinų gamybos technologijų kursinis #3 Mašinų gamybos technologijų kursinis #4 Mašinų gamybos technologijų kursinis #5 Mašinų gamybos technologijų kursinis #6

Ištrauka

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETASMECHANIKOS INŽINERIJOS IR DIZAINO FAKULTETASGAMYBOS INŽINERIJOS KATEDRAGAMYBOS PARUOŠIMAS IR ĮRENGINIAINAMŲ DARBASAtliko – ME-2/5 gr. stud. Gintas MILČIUSTikrino – doc. dr. Antanas ČIUPLYS Kaunas 2015MECHANIKOS INŽINERIJOS IR DIZAINO FAKULTETASGAMYBOS INŽINERIJOS KATEDRAGamybos paruošimo ir įrenginiųNAMŲ DARBO UŽDUOTISIšduota M2-5 grupės studentui Gintui MILČIUIAtlikti detalės brėžinio analizę (konstrukciniai bei technologiniai ypatumai).Aprašyti detalės medžiagos savybes (cheminę sudėtį, apdirbamumą, stiprumines charakteristikas).Parinkti ruošinio tipą vienetinei gamybai ir jį pagrįsti.Parinkti užlaidas ir nustatyti ruošinio matmenis.Paskaičiuoti ruošinio medžiagos panaudojimo koeficientą.Parinkti ir aprašyti ruošiniui pagaminti reikalingą įrangą (trumpai).Parinkti ruošinio tipą (liejinį arba kaltinį) stambiaserijinei gamybai ir jį pagrįsti.Parinkti užlaidas, nuolydžius ir suprojektuoti ruošinį.Paskaičiuoti ruošinio medžiagos panaudojimo koeficientą.Parinkti ir aprašyti ruošiniui pagaminti reikalingą įrangą (trumpai).Grafinė medžiaga: – ruošinio darbo brėžinys.Ruošinio vienetinei gamybai brėžinys.Ruošinio stambiaserijinei gamybai brėžinys.Detalės brėžinys.Data: 2015-04-31Doc. dr. A. ČiuplysIvadas. Detalės brėžinio analizė, konstrukciniai bei technologiniai ypatumaiGaminant bei projektuojant įvairias detales svarbiausias veiksnys yra detalės ekonomiškumas. Pirmiausia pradedame nuo ruošinio parinkimo. Teisingai parinkus ruošinį, reikiama detalės paviršiaus kokybė, matmenys ir jų tikslumas gaunami nuėmus minimalų medžiagos sluoksnį. Gaunama mažiau atliekų – ruošinys ekonomiškas medžiagos panaudojimo atžvilgiu. Tačiau tokiu atveju ruošiniui tenka suteikti, gatavai detalei artimą formą, kas yra brangu. Tokiu atveju skaičiuojamos kokios išlaidos susidaro gaminant detalę iš įvairių ruošinių tipų ir išrenkamas ekonomiškiausias variantas. Taip pat turi būti parinkti tinkami apdirbimo būdai, staklės, įrankiai bei įtaisai. Visa tai turi būti atlikta taip, kad susidarytų minimalios detalės gamybos išlaidos. Atsižvelgiant į tai bus sudaromas užduotyje duoto flanšo ruošinio parinkimas ir apdirbimo technologinis kelias. Detalė flanšas Ji sudaryta iš nesudėtingų cilindrinių paviršių, su keletu nuožulų. Detalė gaminsime tekinimo, ištekinimo, gręžimo, gilinimo ir sriegimo operacijomis. Tekinant ir ištekinant gausime reikiamą detalės formą, gręžiant gausime 6x∅9mm skersmens skyles, gilinant gausime 6x∅15mm skersmens įgilinimus, sriegiant suformuosime reikiamo tikslumo sriegį.Ruošinio medžiagos parinkimas, fizinių, cheminių bei mechaninių savybių apibūdinimasParenkama medžiaga plienas E295 EN 10025-2: 2004, tai nelegiruotas techninis konstrukcinis plienas mašinų gamybai. Cheminė sudėtis procentais:2.1 lentelėNSP≤0,012≤ 0.045≤ 0,045Fizikinės savybės:Kietumas, HB 335Tankis: ρ=7700 kg/m3Tamprumo modulis E=190GPaMechaninės savybės:Takumo riba σy =295MPa Stiprumo riba σu=490MPaParinkti ruošinio tipą vienetinei gamybai ir jį pagrįsti.Valcuotas plienas mašinų pramonėje sudaro apie 40% viso naudojamo metalo. Valcuoti plienai gali turėti įvairų profilį ir tikslumą. Normalaus tikslumo valcuoti profiliai būna 17 t. kv. Detalė bus gaminama iš standartinio karštai valcuoto profilio, nes ruošinio forma yra gana paprasta ir ją lengva pagaminti. Profilio storis bus standartinis - 140 mm.Parinkti užlaidas ir nustatyti ruošinio matmenis.Užlaidos gaunamos didesnės nei yra ekonomiška, tačiau vienetinės gamybos atveju tai yra normalu. Užlaidos yra parenkamos tik galiniams paviršiams, nes kitų matmenų parinkti negalima. Galiniams paviršiams yra parenkama 2,0 mm užlaida tekinimui. Gaunamas ruošinio ilgis yra 28+4,0=32,0 mm, o skersmeniui gaunama 2x2,5mm užlaida, nes pjauname iš standartinio profilio 5mm storesnio strypo už galutinį detalės matmenį strypo.Ruošinio gamybos technologinio proceso sudarymas:Išgręžiame centravimo skylę ∅95mm skersmenio pusėjeTekinam ∅95mm matmens paviršių. Pirmu praėjimu- rupiai, antru – glotniai.Nutekinam ∅135mm rupiai, per visą ruošinio ilgį.Nutekinam ∅95mm rupiai, l=10mm.Tekinam 2 nuožulas, tekinimo peilio kampas f=45°.Išgręžiam M30x1.5 skylę rupiai per visą ruošinio ilgį (skylės reiks kitoje pusėje ištekinimui).Gilintuvu suformuojam nuožulą M30x1.5 skylėje, ištekinimo peilio kampas f=45°.Sriegiame M30x1.5 sriegį sriegikliu, l=14mm.Nupjaunam atpjovimo peiliu.Apsukam ruošinį. Tekiname ∅80mm, l=3mm. Pirmu praėjimu- rupiai, antru – glotniai.Tekinam nuožulą, tekinimo peilio kampas f=45°.Ištekinam ∅72mm skylę rupiai, glotniai ir tada tiksliai.Ištekinam nuožulą ∅72mm skylėje, ištekinimo peilio kampas f=45°.Gręžiame 6 x ∅9mm skyles per visa ruošįnį.Giliname 6 x ∅10mm skyles, l=8mm.Paskaičiuoti ruošinio medžiagos panaudojimo koeficientą.Cilindrinio ruošinio tūris Vruoš=π∙14024∙32=492601,7 mm3Cilindrinio ruošinio masė: mruoš=Vruoš∙ρ=492601,7∙10-9∙7700=3,793 kgDetalė tūris gautas iš programos Autodesk Inventor:Vdet=223033,263 mm3Detalės masė:mdet=223033,263∙10-9∙7700=1,717 kgMedžiagos panaudojimo koeficientas:Km=mdetmruoš∙100%=1,7173,793∙100%=45,27 %Parinkti ir aprašyti ruošiniui pagaminti reikalingą įrangą (trumpai).Cilindrinis ruošinys yra atpjaunamas iš cilindrinio profilio valcuoto strypo. Valcuojant yra naudojamos specialios staklės, kuriose pirminis ruošinys yra deformuojamas ir taip gaunamas ištisas strypas. Visą strypą įstatysime į tekinimo stakles ir detalės gamybos eigoje atpjausime nupjovimo peiliu.Parinkti ruošinio tipą (kaltinį) stambiaserijinei gamybai ir jį pagrįsti.Parenkamas ruošinys, kuris yra karštai štampuojamas. Šiuo būdu pagamintiruošiniai sieka 14-15t. kv. ir paviršiaus šiurštumas Rz 80-160μm. Tai didelio našumo gamybos būdas, per valandą pagaminama iki 100 smulkiųjų ruošinių. Medžiaga naudojama daug ekonomiškiau nei vienetinės gamybos atveju, daug medžiagos susitaupys padarius vidinę skylę, šiuo būdu gausime ruošinį, kurio forma artima pabaigtai detalei, be to tokia technologija yra sąlyginai paprasta ir lengvai automatizuojama.Parinkti užlaidas, nuolydžius ir suprojektuoti ruošinį. Užlaidos ir kalviški užleidimai4.1. Pagrindinės užlaidos matmenims:1,0- skersmuo 135 mm ir paviršiaus šiurkštumas Rz 40;0,9- skersmuo 95 mm ir paviršiaus šiurkštumas Rz 40;1,2- skylės skersmuo 72 mm ir paviršiaus šiurkštumas Rz 0,63;0,8 - skylės skersmuo M30x1.5 mm ir paviršiaus šiurkštumas Rz 40;0,8- storis 14 mm ir paviršiaus šiurkštumas Rz 40;0,8- storis 10 mm ir paviršiaus šiurkštumas Rz 40;0,9 ir 1,1- storis 28 mm ir paviršiaus šiurkštumas Rz 40 ir Rz 2,5.4. Kaltinio matmenys ir jų leidžiami nuokrypiai (ruošinio stambiaserijinei gamybai brėžinį).4.1. Kaltinio matmenys , mm:Skersmuo 135+1,0Х2=137 ;Skersmuo 95+0,9Х2=96,8 ; Skylės skersmuo 72-1,2Х2=69,6 ;Skylės skersmuo 30-0,8Х2=28,4 ;Storis 14-0,8+0,9=14,1 ;Storis 10-0,8+1,1=10,3 ;Storis 28+0,9+1,1=30. 4.2. Išorinių kampų užapvalinimo spindulys 2,5mm (minimalus). Priimame 3,0 mm.Naudoti apdirbimo būdai:Tekinimas - tai labiausiai paplitęs metalo ir įvairių konstrukcinių medžiagų pjovimo būdas, apdirbant įvairiais tekinimo peiliais. T