3TE10M lokomotyvo sąstato svorio nustatymo metodai, atstojamųjų diagramų braižymo skaičiavimus, traukinio judėjimo laiko ir greičio ruože nustatymo būdus bei lokomotyvo degalų sąnaudų skaičiavimus.

415 Peržiūros - 0 Atsisiuntimai

Peržiūra

3TE10M lokomotyvo sąstato svorio nustatymo metodai, atstojamųjų diagramų braižymo skaičiavimus, traukinio judėjimo laiko ir greičio ruože nustatymo būdus bei lokomotyvo degalų sąnaudų skaičiavimus. #0 3TE10M lokomotyvo sąstato svorio nustatymo metodai, atstojamųjų diagramų braižymo skaičiavimus, traukinio judėjimo laiko ir greičio ruože nustatymo būdus bei lokomotyvo degalų sąnaudų skaičiavimus. #1 3TE10M lokomotyvo sąstato svorio nustatymo metodai, atstojamųjų diagramų braižymo skaičiavimus, traukinio judėjimo laiko ir greičio ruože nustatymo būdus bei lokomotyvo degalų sąnaudų skaičiavimus. #2 3TE10M lokomotyvo sąstato svorio nustatymo metodai, atstojamųjų diagramų braižymo skaičiavimus, traukinio judėjimo laiko ir greičio ruože nustatymo būdus bei lokomotyvo degalų sąnaudų skaičiavimus. #3 3TE10M lokomotyvo sąstato svorio nustatymo metodai, atstojamųjų diagramų braižymo skaičiavimus, traukinio judėjimo laiko ir greičio ruože nustatymo būdus bei lokomotyvo degalų sąnaudų skaičiavimus. #4 3TE10M lokomotyvo sąstato svorio nustatymo metodai, atstojamųjų diagramų braižymo skaičiavimus, traukinio judėjimo laiko ir greičio ruože nustatymo būdus bei lokomotyvo degalų sąnaudų skaičiavimus. #5 3TE10M lokomotyvo sąstato svorio nustatymo metodai, atstojamųjų diagramų braižymo skaičiavimus, traukinio judėjimo laiko ir greičio ruože nustatymo būdus bei lokomotyvo degalų sąnaudų skaičiavimus. #6 3TE10M lokomotyvo sąstato svorio nustatymo metodai, atstojamųjų diagramų braižymo skaičiavimus, traukinio judėjimo laiko ir greičio ruože nustatymo būdus bei lokomotyvo degalų sąnaudų skaičiavimus. #7 3TE10M lokomotyvo sąstato svorio nustatymo metodai, atstojamųjų diagramų braižymo skaičiavimus, traukinio judėjimo laiko ir greičio ruože nustatymo būdus bei lokomotyvo degalų sąnaudų skaičiavimus. #8 3TE10M lokomotyvo sąstato svorio nustatymo metodai, atstojamųjų diagramų braižymo skaičiavimus, traukinio judėjimo laiko ir greičio ruože nustatymo būdus bei lokomotyvo degalų sąnaudų skaičiavimus. #9

Ištrauka

TURINYSĮvadas .......................................................................................................... 3Kursinio projekto pradiniai duomenys .......................................................41. Skaičiuojamosios įkalnės pasirinkimas ..................................................52. Sąstato svorio skaičiavimas ....................................................................53. Sąstato svorio patikrinimas statesnėse nei skaičiuojamojoje įkalnėje .......74. Sąstato svorio patikrinimas pagal pajudėjimo stačiausioje ruožo įkalnėje ..105. Traukinio svorio patikrinimas pagal atvykimo ir išvykimo kelių ilgį ....106. Kelio profilio redukavimas .....................................................................117. Traukinio atstojamųjų jėgų diagramų apskaičiavimas ir braižymas .......148. Maksimalaus leistino greičio didžiausioje ruožo nuokalnėje nustatymas189. Greičio ir laiko braižymas, traukinio ruožo eigos laiko nustatymas ......................................................................................1910. Techninio judėjimo laiko ir greičio nustatymas ....................................2011. Šilumvežių degalų sąnaudų nustatymas ................................................2012. Virtualinio ruožo koeficiento nustatymas .............................................22 Išvados .............................................................................................................23Literatūra ...........................................................................................................24ĮvadasKursinio projekto darbo tikslas – įsisavinti sąstato svorio nustatymo metodus, atstojamųjų diagramų braižymo skaičiavimus, traukinio judėjimo laiko ir greičio ruože nustatymo būdus bei lokomotyvo degalų sąnaudų skaičiavimus.Kursinio projekto darbo užduotis turi būti atlikta 3TE10M lokomotyvui pagal duotus pradinius duomenis.1 lentelėKursinio projekto pradiniai duomenys (variantas 2)Duomenų pavadinimasŠilumvežio serijaTraukinio sudėtis, % (nuo svorio)Vagono svoris bruto, tSąstato stabdomųjų ašių skaičius, %Atvykimo ir išvykimo kelių ilgis laik , m8-ių ašių vagonų6-ių ašių vagonų4-ių ašių vagonų8-ių ašių vagonų6-ių ašių vagonų4-ių ašių vagonų3TE10M2008016612582931150 2 lentelėProfilis Nr. 0 – nuo st. A iki st. BElemento Nr.Elemento ilgis, mNuolydžio statumas, ‰Kreivės (spindulys ir ilgis, m)Pastabos1700-1,5Stotis A700-1,0600-3,5R=840; skr=250700-9,46000,0R=1500; skr=3001300+11,55000,0R=700; skr=400500+2,54900+9,5700+4,55000,0400-2,03570-9,01200-1,5R=1200; skr=700900-3,0R=900; skr=500800-1,014000,0Stotis BPastabos: Visuose vagonuose įrengti riedėjimo guoliai;Visuose variantuose kelias sandūris.Skaičiuojamosios įkalnės pasirinkimas. Duoto profilio skaičiuojamoji įkalnė – tai įkalnė su nuolydžiu +9,5 ‰ ir ilgiu 4900 m. Elementas su nuolydžiu +11,5 ‰ ir ilgiu 1300 m prie skaičiuojamosios įkalnės nepriskiriamas, nes jo ilgis palyginant mažas ir prieš jį išdėstomi „lengvo“ tipo elementai (nuokalnė, aikštelė).Sąstato svorio skaičiavimas.Sąstato svoris t pasirinktai skaičiuojamajai įkalnei nustatomas pagal formulę:čia Fls - skaičiuojamoji lokomotyvo traukos jėga, kg; P - skaičiuojamasis lokomotyvo svoris, t; - pagrindinis lyginamasis lokomotyvo pasipriešinimas, kg/t; - pagrindinis lyginamasis sąstato pasipriešinimas, kg/t; is - skaičiuojamosios įkalnės nuolydis, ‰. Dydžiai ir apskaičiuojami lokomotyvo skaičiuojamajam greičiui vs, kuris nurodytas 3 lentelėje. Šioje lentelėje taip pat nurodyti skaičiuojamoji traukos jėga Fh , lokomotyvo svoris ir kiti skaičiuojamieji parametrai (pagal TST).3 lentelėŠilumvežio3TE10M skaičiuojamieji normatyvaiŠilumvežio serijaSkaičiuojamoji traukos jėga Fls, kgSkaičiuojamasis greitis vs, km/hSkaičiuojamą sis svoris P, tKonstrukcinis greitis vkonstr ,km/hTraukos jėga judant iš vietos Flpaj , kgLokomotyvo ilgis ll , m3TE10M7590023,44141009600051Lokomotyvo pagrindinis lyginamasis pasipriešinimas a>0, kG/T nustatomas pagal formulę:Mūsų atveju: 2,30 kG/TSąstato pagrindinis lyginamasis pasipriešinimas , kG/T nustatomas pagal formulę:čia - dalis (bet ne %) 4-,6- ir 8-ašių vagonų sąstate pagal svorį (1 lentelė)- krautų (> 6 T) keturių ašių vagonų pagrindinis lyginamasis pasipriešinimas, kai vagonuose įrengti riedėjimo guoliaiMūsų atveju:1,03 kG/T. - krautų (> 6 T) šešių ašių vagonų (vagonuose įrengti riedėjimo guoliai) pagrindinis lyginamasis pasipriešinimas:.- krautų (> 6 T) aštuonių ašių vagonų pagrindinis lyginamasis pasipriešinimas: kai vagonuose įrengti riedėjimo guoliaiMūsų atveju:1,07 kG/TVisose formulėse ,,- vidutinė 4-,6- ir 8-ašių vagonų ašinė apkrova bėgiams:; ; Sąstato pagrindinis lyginamasis pasipriešinimas mūsų atveju, kadangi , tai:1,04 kG/TReiškia sąstato svoris pasirinktai +9,5 ‰ įkalnei:T, suapvalinome iki 6750 T.Sąstato svorio patikrinimas statesnėse nei skaičiuojamoji įkalnėjeSąstato skaičiuojamojo svorio tikrinimas, pagal statesnės ir ilgesnės įkalnes patikima įveikimą, panaudojant traukinio kinetinę energiją, atliekamas analitiniu būdu. Šiuo atveju panaudojame skaičiuojamąjį santykį:čia vpr- traukinio greitis tikrinamas įkalnės pradžioje, pasirenkant, pagal priartėjimo prie tikrinamos; priimame 80 km/hvph - traukinio judėjimo greitis įkalnės pabaigoje (šis greitis turi būti ne mažesnis nei lokomotyvo skaičiuojamasis greitis), priimame vpb = vs = 23,4 km/h.Norint padidinti analitinių skaičiavimų tikslumą, skaičiavimus atliekame 10 km/h greičio intervalams, nuo vpr iki vpb:, mSąlyginė jėga parinkto greičio intervalo ribose prilyginama vidutinei greičio intervalo sąlyginei jėgai, t.y. į formulę: kG/TĮstatomi dydžiai , kurie buvo apskaičiuoti pagal intervalo vidutinį greitį:Vidutinio greičio vvid traukos jėga Fl nustatome pagal lokomotyvo traukos charakteristiką, nurodytą TST 15-ai mašinisto kontroleriaus padėčiai. Mūsų atveju turime statesnę įkalnę, kurios i=+11,5‰, o S=Stk=1300 m. Atliekame atitinkamus skaičiavimus:km/hIš traukos charakteristikos Fl1=25200 kG4,34 kG/TkG/TkG/TkG/TkG/Tm.km/hIš traukos charakteristikos Fl2=28800 kG3,82 kG/TkG/TkG/TkG/TkG/Tm.km/hIš traukos charakteristikos Fl3=34200 kG3,36 kG/TkG/TkG/TkG/TkG/Tm.mApskaičiavimus suvedame lentelėje (žr. 4 lentelę). 4 lentelėSąstato svorio patikrinimas statesnėse nei skaičiuojamoji įkalnėjevpri , km/hvpbi , km/hvvidi , km/hFli ,kg, kG/T, kG/T, kG/T, kG/T(fl – ωl)vidi , kG/TSi, m807075252004,341,901,701,869,98627706065288003,821,681,541,659,26586605055342003,361,481,401,478,30553S, m1762Matome, kad gautas S>Stk. Reiškia darome išvadą, kad nustatytos sąstato masės Q=6750T traukinys įveiks tikrinamą įkalnę, panaudojant sukauptą kinetinę energiją.Sąstato svorio patikrinimas pagal pajudėjimo iš vietos sąlygas stačiausioje ruožo įkalnėjeSąstato svoris, kuri šilumvežis gali pajudėti iš vietos apskaičiuojamas pagal formulę:čia Flpaj – lokomotyvo traukos jėga judant iš vietos, kG (3 lentelė); ωpaj – traukinio lyginamasis pasipriešinimas judant iš vietos aikštelėje, kg/t; ipaj – stoties su stačiausiu profiliu nuolydis, ‰.čia ωpaj 4 – keturių ašių vagonų su riedėjimo guoliais lyginamasis pasipriešinimas judant iš vietos;ωpaj 6 – šešių ašių vagonų su riedėjimo guoliais lyginamasis pasipriešinimas judant iš vietos;ωpaj 8 – aštuonių ašių vagonų su riedėjimo guoliais lyginamasis pasipriešinimas judant iš vietos., kG/TMūsų atveju: kG/T; kG/T.1,02 kG/TT.Todėl, kad Qpaj>Q garantuojamas sąstato pajudėjimas visose ruožo atkarpose

 

Atsisiųsti dokumentą

Įsigyti ($6.00)


Įvertinimas


Dokumento tipas

Coursework


Kalbos

Lithuanian (Lietuvių).


Kategorijos

Automotive Engineering.


Valstybė

Lietuva.


Susiję dokumentai

Mašinų gamybos technologijų kursinis

Mašinų elementai ir jų pakeičiamumas

Peugeot 406 2,2 benzinio variklio tyrimas