JAV IR RUSIJOS SANTYKIŲ TRANSFORMACIJA PO 2014 METŲ

116 Peržiūros - 55 Atsisiuntimai

Peržiūra

JAV IR RUSIJOS SANTYKIŲ TRANSFORMACIJA PO 2014 METŲ #0 JAV IR RUSIJOS SANTYKIŲ TRANSFORMACIJA PO 2014 METŲ #1 JAV IR RUSIJOS SANTYKIŲ TRANSFORMACIJA PO 2014 METŲ #2 JAV IR RUSIJOS SANTYKIŲ TRANSFORMACIJA PO 2014 METŲ #3 JAV IR RUSIJOS SANTYKIŲ TRANSFORMACIJA PO 2014 METŲ #4 JAV IR RUSIJOS SANTYKIŲ TRANSFORMACIJA PO 2014 METŲ #5 JAV IR RUSIJOS SANTYKIŲ TRANSFORMACIJA PO 2014 METŲ #6 JAV IR RUSIJOS SANTYKIŲ TRANSFORMACIJA PO 2014 METŲ #7 JAV IR RUSIJOS SANTYKIŲ TRANSFORMACIJA PO 2014 METŲ #8 JAV IR RUSIJOS SANTYKIŲ TRANSFORMACIJA PO 2014 METŲ #9

Ištrauka

JAV IR RUSIJOS SANTYKIŲ TRANSFORMACIJA PO 2014 METŲĮvadasTemos aktualumas. JAV ir Rusijos santykiai, kurie iš esmės yra priešiški, formavosi dar nuo sovietinių laikų, kuomet vyko vadinamasis “Šaltasis karas”. JAV – tai priešas, kuris grasina Rusijos interesams ir saugumui. JAV šiandien yra kitokia negu bet kada anksčiau – joje nėra vienybės užsienio politikos klausimais, įskaitant ir tuos, kurie siejami su Rusija. D. Trumpo oponentai jau kaltina politiką pernelyg glaudžiu suartėjimu su Maskva. Rusija ir JAV yra tarp pagrindinių žaidėjų tarptautinėje arenoje ir apie jų santykių kaita ir priežastis po 2014 yra daug žinoma, tačiau jų santykių transformacija gali turėti padarinius visam pasauliui, dėl to atsiranda pagrindas tyrinėti, šių dvejų valstybių, santykių kaitą, kuri vyksta ir šiomis dienomis.Ši tema., kaip teigia Ivanauskas ir kt., yra aktuali ir politikams, užsienio bei saugumo politikos formuotojams. Nebeužtenka vien paviršutiniškai reaguoti į eilinius Rusijos veiksmus, propagandinius pareiškimus ar politines provokacijas. Pradedama suvokti, kad santykiuose su Rusija reikia gilesnio, strateginio požiūrio, paremto giluminiais vertinimais: kas yra pagrindinės varomosios jėgos, skatinančios Rusijos režimą elgtis būtent taip, kaip matome elgiantis.Temos ištirtumas. Apie Rusijos politiką rašė Ivanauskas V., Janeliūnas T., Jasutis G., Jonavičius L., Kasčiūnas L., Keršanskas V., Kojala L. (2016),Tyrimo objektas: santykių transformacija tarp JAV ir Rusijos po 2014 metų. Pagrindinė darbo problema – geopolitinių ir tarptautinių lygių vykę įvykiai 2014 metų ir priežastys kurios lėmė ir vis daro poveikį, santykių transformacijai tarp Rusijos ir JAV po 2014 m.Tyrimo hipotezė: Rusijos ir JAV santykių transformacijai po 2014m. turėjo įtakos labai svarbus, pasaulyje kur pripažįstamą demokratija, beprecedentis įvykis. Priklausomi kintamieji: Rusija ir JAV Nepriklausomi kintamieji: vidiniai pokyčiai kure gali įvykti šiuose valstybėse ir už jų ribų. Darbo tikslas - išnagrinėti pagrindines priežastis ir žaidėjus, kurie turėjo įtakos Rusijos ir JAV santykių transformacijai po 2014 metų. Darbo uždaviniai:Išnagrinėti įvykius ir veikėjus, kurie darė įtaką Rusijos ir JAV santykių transformacijai po 2014 metų Rusijos ir JAV santykių transformacijai.Išanalizuoti, kokį poveikį sukėlė Rusijos ir JAV santykių kaita šių valstybių vidaus ir užsienio politikai.Išanalizuoti, kokie galimi Rusijos ir JAV santykių transformacijos padariniai.Tyrimo metodai:Analitinis metodas (mokslinės literatūros bei dokumentų analizė).Lyginamoji analizė.Interviu su ekspertais.1. Įvykiai ir veikėjai, darę įtaką Rusijos ir JAV santykių transformacijai po 2014 metų1.1. Rusijos agresijos prieš Ukrainą pradžia 2014 metaisRusija pradėjo agresiją prieš Ukrainą 2014 metais. Ši agresija paslėptomis ar pusiau paslėptomis formomis tęsiasi iki šiol - juk Rusija yra okupavusi dalį Ukrainos, o tos Donecko ar Lugansko "respublikos" tėra tik butaforija. Kaip teigia Clark N., Ukraina yra pavyzdys, kur demokratija buvo suspenduota šiais laikais.2014 m. kovo mėn. Rusijos įvykdyta neteisėta Krymo aneksija ir įrodymai, kad Rusija rėmė rytinėje Ukrainos dalyje kovojančius sukilėlius, sukėlė tarptautinę krizę. Kaip teigia Ivanauskas V ir kt., 2014 m. prasidėjusi Rusijos intervencija į Ukrainą tapo atskaitos tašku vertinti Kremliaus vykdomą užsienio politiką. Krymo aneksija pažeidė esminius po šaltojo karo nusistovėjusius tarptautinės teisės principus ir sukėlė didžiulį šoką Vakaruose. Skirtingai nei po 2008 m. Gruzijos–Rusijos karo, šį kartą NATO ir ES šalys pademonstravo didesnį solidarumą ir rimtai reagavo į augantį Rusijos agresyvumą. Taigi nuo 2014 metų pradėta suvokti, kad Rusija, bandydama stabdyti Ukrainos bendradarbiavimą su ES ir NATO, siekia keisti galios pusiausvyrą visoje Europos saugumo sistemoje, o tai ES, tiek JAV. Krymo situacija iššaukė Vakarų sankcijas, todėl sankcijos tampa nauja erdve, kurioje yra formuojamas negatyvus požiūris ir į JAV ir į kitas Europos valstybes.1.2. Rusijos agresija prieš Gruziją ir Abchazijos bei pietų Osetijos okupacijaŠi okupacija taip pat paskatino JAV imtis sankcijų prieš Rusiją nuo 2014, nors agresija įvykdyta anksčiau. Kaip praneša BNS, 2013 metų. spalio mėnesį Jungtinės Valstijos pasmerkė Rusijos pajėgų vykdomas užtvarų statybas prie separatistinių Gruzijos regionų Abchazijos ir Pietų Osetijos faktinių sienų. „Su susirūpinimu stebime Rusijos saugumo pajėgų tęsiamas ir intensyvinamas pastangas statyti tvoras bei kitokias fizines užtvaras palei administracines linijas okupuotose Gruzijos teritorijose“, – sakė JAV valstybės departamento atstovė Marie Harf. Vertindami Gruzijos ir Rusijos pastangas platinti pasaulyje savo versijas, kaip ir kodėl naktį iš rugpjūčio 7-osios 2008 metais prasidėjo karas, ekspertai mano, jog iš pradžių Vakaruose labiau buvo girdimas Gruzijos balsas, tačiau ilgainiui buvo įsiklausyta ir į Maskvos nuomonę. Tokie konfliktai keičiasi labai lėtai. Matyt, Rusija gali būti esminiu veikėju, kuris lemtų, kiek kinta šis konfliktas. Vienas variantas galėtų būti, kad Rusija norėtų keisti šių darinių statusą. Kiti užsienio subjektai, manau, nenorės rizikuoti nei santykiais su Rusija, nei grubiais judesiais veltis į sunkiai prognozuojamus konfliktus. Gruzijos atveju, nors pastangos ir gali būti, tačiau jos galimybės kažką pakeisti yra ribotos. Nors nepriklausomomis po karo pasiskelbusių Pietų Osetijos ir Abchazijos tarptautinė bendruomenė, išskyrus Rusiją ir dar kelias šalis, nepripažįsta, šių darinių egzistavimui užtenka Maskvos palaikymo. Kartais tokie de facto nepriklausomi dariniai egzistuoja dešimtmečiais. Kai kurie turi specifinius ryšius su kokia nors valstybe, per kurią kompensuoja bendrą vyraujantį tarptautinį nepripažinimą. Šiuo atveju Rusija yra būtent tokia erdvė ir subjektas, kuris palaiko šių regioninių darinių egzistavimą. Tokia situacija gali tęsti ilgą ir neapibrėžtą laiką, o Pietų Osetija ir Abchazija galėtų išgyventi be platesnio tarptautinio pripažinimo. Visiškai realus scenarijus, kad atsiskyrusius regionus, o ypač Pietų Osetiją ilgainiui prisijungs Rusija, juolab kad didelė dalis minėto regiono gyventojų dėl Maskvos laisvai dalintų pasų jau dabar yra Rusijos piliečiai. „Patys piliečiai gali mažai ką lemti. Tiek Osetijoje, tiek Abchazijoje nėra jokios demokratijos, pilietinės visuomenės ir sąlygų, kur piliečiai gali nuspręsti, ką jie nori daryti. Sprendimus priima valdžios elitas ir jų interesai, santykiai su Maskva gali lemti kokį kelią pasirinks šių regionų politiniai lyderiai“.Šiandien Abchazija ir Pietų Osetija yra psichologiškai stipriai nutolusios nuo Gruzijos, tačiau tapo dar labiau priklausomos nuo Maskvos (finansine ir politine prasme). Jų pastangas vykdyti iš tikrųjų nepriklausomą ir suverenią politiką sunku pavadinti vaisingomis. Labiausiai tai atspindi Pietų Osetijos situacija. 1.3. Rusija tebelaiko okupavusi dalį Moldovos - PadnestręTai taip pat yra JAV sankcijų prieš Rusiją priežastis1.4. Įvykiai Rytų UkrainojeŠie įvykiai, kuomet Rusija destabilizavo Rytų Ukrainą, paskatino JAV, kol kas dar neatvirai, siekti, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir jo komanda, kurią sudaro buvę KGB darbuotojai, netektų valdžios.Kaip teigia Ivanauskas ir kt., V. Putino Rusija yra virtusi valstybe, kurioje jėgos monopolį dalinasiįtakingos socialinės grupės, suformavusios elitą. Šių grupių koalicija busstabili tol, kol visos grupės gaus pakankamą kompensaciją už tai, kad neišnaudojaturimos jėgos ir nesunaikina alternatyvių grupių.1.5. JAV ir Kinijos priešpriešaNauja antiglobali politikos banga, kurią pradėjo D. Trampas, JAV ir Kinijos priešpriešą daro praktiškai neišvengiamą.1.6. Lietuvos (ir Pabaltijo) vaidmuo JAV ir Rusijos santykių transformacijojeDar Dž. Bušas yra pasakęs, kad Lietuvos priešas yra ir JAV priešas.Vis agresyvesnis Rusijos elgesys, santykių tarp Vakarų ir Rusijos paaštrėjimas į pirmą planą iškėlė ilgą laiką tik siaurame rate diskutuotus aspektus dėl Baltijos šalių saugumo. 1.7.Situacijos Sirijoje įtaka JAV ir Rusijos sa

 

Atsisiųsti dokumentą

Atsisiųsti dabar


Įvertinimas


Dokumento tipas

Coursework


Kalbos

Lithuanian (Lietuvių).


Kategorijos

Uncategorized.


Valstybė

Lietuva.


Susiję dokumentai

Palikimas

Įrenginių specifinių elementų variantinė analizė

TEODORAS GROTUS - FIZIKINĖS CHEMIJOS MOKSLO PRADININKAS