Mokytojo vaidmuo

95 Peržiūros - 0 Atsisiuntimai

Peržiūra

Mokytojo vaidmuo #0 Mokytojo vaidmuo #1 Mokytojo vaidmuo #2 Mokytojo vaidmuo #3 Mokytojo vaidmuo #4 Mokytojo vaidmuo #5 Mokytojo vaidmuo #6 Mokytojo vaidmuo #7 Mokytojo vaidmuo #8 Mokytojo vaidmuo #9

Ištrauka

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETASUGDYMO MOKSLŲ FAKULTETASŠOKIO IR TEATRO KATEDRAIndrė ČiūraitėŠokio pedagogikos bakalauro studijų programaIII kursasMokytojo vaidmuoTyrimasDarbo vadovė: Doc. dr. Emilija Sakadolskienė Vilnius, 2016Turinys:PROBLEMOS APIBRĖŽIMAS....................................................... 3LITERATŪROS APŽVALGA.......................................................... 9VEIKLOS PLANAS........................................................................ 15LITERATŪROS SĄRAŠAS........................................................... 16PRIEDAI................................................................................ 17PROBLEMOS APIBRĖŽIMASPraktikos metu stebėjau vieną šokių mokytoją, kuris visada išlaikė mokinių dėmesį, klasės susikaupusios ir susidomėjusios. Mokytojo balso tonas žemas ir skardus, tačiau mokėjo pateikti ne per griežtai, visada tvarkinga apranga, labai punktualus ir pasiruošęs bet kokiam netikėtumui. Tyrinėdama mokytojo savybes pastebėjau, kad mokytojas labai jautrus kiekvienam vaiko žodžiui, rūpestingas, atsakingas, ir laikantis pasakyto žodžio. Šie pastebėjimai, mane paskatino atkreipti dėmesį koks ištikrųjų turėtų būti mokytojas, ir koks mokytojo vaidmuo, kadangi tai daro didelę įtaka mokiniams ir jų mokymo(si) kokybei.Mano skaitytoje literatūroje ( Alvyra Galkienė, 2011; Renaldas Čiužas,2013;) akcentuoja, jog mokinių šiuolaikiniame vaizdinyje svarbiausia žmogiškosios savybės : humoro jausmas, reiklumas ir teisingumas, mokėjimas suprasti ir patarti, atlikdama mokytojo vaidmenį praktikos metu ir analizuojant literatūra, supratau, koks turėtų būti mokytojas.Tyrimo objektas – mokyojo elgesys, įtaka mokiniams ir išvaizda. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti mokytojo vaidmenį pamokoje, kokiomis savybėmis mokytojas turi pasižymėti. Tyrimo uždaviniai – išsiaiškinti kaip mokytojui pagerinti turimas savybes ir atrasti naujas, kaip tobulėti ir įsijausti į mokytojo vaidmenį.LITERATŪROS APŽVALGA1.PEDAGOGO VAIDMUO Pedagogas, mokslų daktaras Leonas Jovaiša sąvoka vaidmuo apibūdino, kaip socialinė, pedagoginė, psichologinė ar kitokia svarba, dalyvavimo reikšmė, įtakos kam nors mastas ; veiklos ar elgesio programos vykdymas pagal kitų ar savo sukurtą scenarijų, planą (L.Jovaiša, 1993). Vilniaus Universiteto moksliniuoseterminuose rašoma, kad keičiant visuomenę, keičiamas pats mokytojo vaidmuo: mokytoją – žinių turėtoją ir perteikėją keičia mokytojas – mokymosi organizatorius, mokymosi galimybių kūrėjas, mokymosi patarėjas, partneris, tarpininkas tarp mokinio ir įvairių šiuolaikinių informacijos šaltinių. Pasak, S.Šalkauskio (1992), asmeninės mokytojo savybės ir edukacinis išprūsimas yra raktas į profesinę sėkmę. Docentė Daktarė L.Galkutė (2003) pateikė reikalavimus mokytojams:Pateikti dėstomus dalykus su europiniu atspalviu;Teigiamas požiūris į europines dimensijas;Partneriškumo dvasios ugdymas;Vienos Europos kalbos mokėjimas;Kitų švietimo sistemų žinojimas;Informacinių technologijų valdymas;Europinių dimencijų mokymo inovacijų žinojimas.Kadangi, jos manymu šiuo metu lengva keliauti ir stažuotis Europos šalyse, vykdoma daugybe projektų, plečiant pedagoginias žinias. L. Galkutės manymu, pedagogas turi buti apsišvietęs, ne tik savo srityje, bet išmanyti daugiau sričių.Taip pat, tokios nuomones laikosi ir pedagoge, profesorė V. Tumėnienė (2002) mokytojas turi, kritiškai žiūrėti į naujoves, tačiau ieškoti naujų atradimų privalo, nauji metodai motyvuoja mokinius. G.Butkienė, A.Kepalaitė (1996,p.83) teigia, kad „mokykloje mokytojas atlieka keletą svarbių veidmenų: klasės lyderio, dalyko mokytojo, auklėtojo, patyrusio ir pasitikėjimą keliančio vyresnio draugo “. Dviejų autorių G.Gedvilienės ir M.Tarasevičienės (1999, p. 78) mokytojo vaidmenys:Palaikytojas ; Dalyvis ;Patarėjas ;Planuotojas ;Organizatorius ;IniciatoriusRežisierius ;Vykdytojas ;Tyrėjas ;Stebėtojas ;Pavyzdys ;Vertintojas ;Padėjėjas ;Drąsintojas ;Įkvėpėjas ;Šią informaciją, radau, kai atlikinėjau praktiką, bandžiau įsisavinti šią informaciją, kad mokytojas vienu metu turi atlikti daugybę vaidmenų ir išlikti ramus, tačiau mano manymu, kiekvienas pedagogas turi atrasti savo metodiką, kaip tai padaryti. Straipsnyje, A.Zaukienė (2004, p.23) rašo, kad reikia suskirstyti savo veiklos dalis į keturias sudedamąsias : 1)Planavimas ir pasirengimas ; 2) Klasės atmosferos kūrimas ; 3)Mokymas ; 4) Profesinė atsakomybė. Trečio kurso praktikos metu mokytojos pozicijoje, ieškojau savo asmenybės problemų, kadangi aš išsigandau mokinių, nemokėjau jų suvaldyti,kėliau toną ne laiku, neišlaikiau jų dėmesio. Nusprendžiau nieko nelaukti ir skaityti literatūrą koks yra netinkamas mokytojo elgesys, kad galėčiau tai išanalizuoti ir taisyti klaidas. Individualios psichologijos įkūrėjas, A.Adleris (2003, p. 38) rašo, „kad žmogus yra vientisa, nedaloma visuma. Kiekvienu savo poelgiu, veiksmu jis atskleidžia sau įprastą tikslų siekimo , sąveikos su kitais žmonėmis, darbo užduotimis būdą arba gyvenimo stilių. Be to žmogus gimsta su paveldėtu nevisavertiškumo jausmu, kuris yra pagrindinė motyvuojanti jo veiklą jėga. Šis subjektyviai išgyvenamas jausmas yra universalus, natūralus, perteikia žmogaus prigimtį, skatina jį siekti pranašumo. Palyginti su kitomis gyvomis būtybėmis, žmogaus palikuonis ilgiausiai reikalauja globos ir rūpinimosi. Tad nevisavertiškumas jį lydi visą gyvenimą, nes visą gyvenimą tenka susidurti su tokiomis, aplinkybėmis, kurios, kurios atskleidžia kad jis kažko nesupranta, nemoka, neturi įgūdžių,kitais žodžiais tariant žmogaus savivertė susvyruoja “. Kita citata iš A.Adlerio (2003,p.40) „kaip tik šis nevisavertiškumo jausmas skatina žmogų tai kaip nors kompensuoti. Nevisavertiškumo kompensavimas gali būti adekvatus ir neadekvatus. Adekvatus kompensavimas nukreipia žmogų bendradarbiauti su kitais, spręsti problemas : tobulinti ir keisti save, ugdyti turimus ir lavinti naujus gebėjimus, mokytis naujų įgūdžių įsisavinti naują informaciją, technologijas“.P.Dereškevičius Lietuvos švietimo gairėse (1993, p.91) rašo, kad „šiuo požiūriu pedagogo profesija ypač palanki neadekvačiam nevisavertiškumo kompensavimo būdui. Neadekvačiai kompensuojantis nevisavertiškumą mokytojas gali sukelti mokinių nevisavertiškumą, o šie, siekdami jį kompensuoti, pradeda netinkamai elgtis – siekti dėmesio, valdžios, bejėgiškumo demonstravimo, atsisakyti atlikti užduotis, bendrauti“. Būtent man taip ir atsitiko , mokiniai neklausė mano užduočių, atsisakė bendrauti, netgi girdėjau komentarų apie mano išvaizdą ir elgesį.S.Šalkauskis (1991,p.104) visas reikalingas sėkmingam darbui savybes suskirstė į keturias kategorijas :Minimalūs pedagoginiai gabumai ;Pedagoginis supratimas ;Pedagoginis patyrimas ;Faktiškas sugebėjimas dirbti ugdomąjį darbą ;Kitaip manė, A.Šerkšnas (1939,p. 111) jis nurodė penkias sėkmingo bendravimo salygas : Mokytojas turi būti mokyklos bendruomenės narys, aktyviai bendraujantis su mokiniais, ne tik pamokų metu, bet ir pertraukų.Mokytojas – skulptorius, jo kurybos vaisius – dvasingi mokiniai. Teigiamai formuoti būsimą asmenybę gali tik dvasiškai susijęs mokytojas su mokiniais.Mokytojas turi būti išstudijavęs savo dėstomą dalyką, kad jo dėstomas dalykas būtų tarsi gyvas. Mokytojas turibūti mokyklos žmogus, o ne svečias.Šie kriterijai nepasikeitė per penkiasdešimt metų, buvo tokių kurie nagrinėdami A. Šerkšno sąlygas, papildė ar iškyrė naujų aspektų, tačiau esmė liko ta pati. (J.Murka, S.Dapkienė) . 2.PEDAGOGO DARBO VERTINIMASMokykla ne tik mokinių mokymosi aplinka, bet ir mokytojų darbo vieta, kurioje svarbu aplinka ir gera atmosfera. Dažniausiai visuomenė neįvertina mokytojo svarbaus vaidmens visuomenėje tik todėl, kad vaikai prisimena tik mokymosi procesą, o ne kokiais metodais rėmėsi mokytojas, kaip ruošėsi pamokoms ir kokį svarbų vaidmenį atliko jų vystimosi procese. V.Šernas (1998), užrašė, kad pagrindinė mokytojo profesijos sąlyga - mokytojo meistriškumas. Edukologijos profesorius pateikė penkis meistriškumo darbo lygius :LABAI ŽEMAS - kai mokytojas tik padiktuoja naują medžiagą, bando

 

Atsisiųsti dokumentą

Įsigyti ($6.00)


Įvertinimas


Dokumento tipas

Assignment


Kalbos

Lithuanian (Lietuvių).


Kategorijos

Uncategorized.


Valstybė

Lietuva.


Susiję dokumentai

„AUKŠTAITIJOS ETNOGRAFIJOS LIKUČIAI LIETUVOS FOTOGRAFIJOJE “

Tranzitiniai krovinių vežimai turi didelę reikšmę valstybių ekonomikai ir biudžetui

Aukštesnieji sėkliniai augalai