socialinis darbas su šeima

101 Peržiūros - 36 Atsisiuntimai

Peržiūra

socialinis darbas su  šeima #0 socialinis darbas su  šeima #1 socialinis darbas su  šeima #2 socialinis darbas su  šeima #3 socialinis darbas su  šeima #4 socialinis darbas su  šeima #5 socialinis darbas su  šeima #6 socialinis darbas su  šeima #7 socialinis darbas su  šeima #8

Ištrauka

UTENOS KOEGIJAMEDICINOS FAKULTETASSOCIALINIO DARBO STUDIJŲ PROGRAMACOCIALINIS DARBAS SU ŠEIMA SD-16ISAVARANKIŠKAS DARBASLina Vasiliauskienė Darbą tikrino LektorėJurgita Kupriūnienė UTENA 2018TurinysŠeimos samprata......................................................3pslNagrinėjamos šeimos aprašymas .......................... 3pslŠeimos santykiai pagal šeimos sociogramą.............4pslŠeimos skulptūros metodas.....................................6pslIšvados....................................................................9pslUžduotisIšnagrinėti pasirinktos šeimynos santykius, naudojant sociometrinius metodus ir detaliai aprašyti esamą situaciją, nurodant, kokie yra trukdžiai ir resursai šeimos sistemoje. Ką ir kaip reikia keisti siekiant pilnaverčio šeimos socialinio funkcionavimo.Šeima – giminystės ryšiais susieta žmonių grupė, kurią sudaro tėvai ir vaikai, o plačiąja prasme – ir seneliai, anūkai bei kiti kartu gyvenantys giminaičiai.Dauguma valstybių savo aukščiausiuose dokumentuose (pvz., Konstitucijoje) deklaruoja remiančios šeimą kaip valstybės pagrindą ir garantuojančios jai globą, paramą bei reikiamą pagalbą.Psichologiniu požiūriu šeima yra pagrindinė socialinė institucija, kurioje auga, bręsta ir ugdosi asmenybė.Literatūroje galima rasti daug teorinių požiūrių, apibrėžiančių šeimą, jos sunkumus, darbo su šeimomis pobūdį. Kad ir kokie skirtingi šie požiūriai yra, visus juos sieja bendra nuostata: žmogus yra sistemos, kurioje gyvena, dalis, t.y. šeimos dalis, ir santykiai šeimoje veikia jofizinę ir emocinę gerovę. Viena vertus, šeima gali būti paramos bei palaikymo šaltinis savo nariams ir stiprinti jų gerovę, kita vertus, santykiai šeimoje gali kelti stresą ir silpninti joje gyvenančių asmenų gerovę. Siekiant geriau suprasti šeimos gyvenimą ir sunkumus, į šeimą reiktų pažvelgti, kaip į santykių sistemą. Sistemiškai šeima yra daugiau nei atskirų jos narių suma – šeima yra santykių tarp visų jos narių tinklas.Šeima nepriklausanti socialiniam rizikos faktoriui ir nėra stebima socialinių darbuotojų. Šeima Nagrinėjamos šeimos aprašymasMano nagrinėjimui pasirinktą šeimą sudaro keturi asmenys. Vyras- Jonas Milius, jo žmona Vilija Milienė, šeima sukurta esant vyro ir žmonos santuokoje. Vyras su žmona santuokoje gyvena penkiolika metų, per tuos metus užaugino dvi dukras viena Vaida Miliūtė jai dabar keturiolika metų, mergaitė paauglė eina į devintą klasę. Kita dukra Ignė Miliūtė dvylikos metų, šiuo metu lankanti septintą klasę. Šeima ateityje neplanuoja turėti daugiau vaikų. Vyrui šiuo metu 41m, o žmonai 37m. Šeima gyvena Lietuvoje, Utenos apskrityje, Anykščių mieste. Vyras su žmona yra dirbantys asmenys, vyras dirba statybų sektoriuje, kaip užimantis atsakingas pareigas asmuo ,žmona šiuo metu dirba darželio auklėtoja, nepilnu etatu. apibūdinama kaip atsakinga , tvarkinga, tėvai neturintys žalingų įpročių. Šeima priskiriama prie vidutinių arba daugiau kaip vidutines pajamas gaunantys asmenys. Tad galinti pilnai išsilaikyti ir patenkinti būtinuosius poreikius sau ir savo vaikams. Kaip ir visos kitos šeimos, taip ir ši šeima turi savitą struktūrą, kurią sudaro nematomas reikalavimų ir taisyklių tinkas, nuo kurio priklauso šeimos narių tarpusavio santykių pobūdis. Šeimos narių taisyklių laikymąsi ir nuspėjamą šeimos narių elgesį palaiko taip vadinamos hierarchinės šeimos sistema bei šeimos narių elgesio nuoseklumas. Kituose skyriuose pateikiama šeimos struktūra, vaidmenys, funkcijas, naudojant sociometrinius metodus.Šeimos santykiai, naudojant šeimos sociogramąSociometriniai šeimos konsultavimo metodai pirmiausia padeda gana objektyviai vertinti šeimos struktūrą, o svarbiausia – sukuria prielaidas pakeisti svarstymus apie šeimos ryšius realiais veiksmais, konkrečia sąveika, kurioje dalyvauja visi šeimos nariai, sudaro sąlygas jiems išreikšti savo požiūrį į egzistuojančius. Šeimos sociograma – tai schema, vaizduojanti grupės narių tarpusavio santykius, atskleistus pritaikius sociometrinę metodiką. Šis metodas atskleidžia šeimos lyderius, atstumtuosius, šeimos narių atliekamus vaidmenis. Daugelį sociometrinių šeimos santykių pažinimo ir korekcijos metodų galima kildinti iš sociogramų – schemų, vaizduojančių grupės narių tarpusavio santykius, atskleistus panaudojus sociometriją.Tiriant šeimos santykius ir pasitelkus šį metodą buvo sudaryti trijų tipų klausimai kuriuos kiekvienas šeimos narys turėjo atsakyti. Šiuo būdu galima atskleisti šeimos lyderius, šeimos narių atliekamus vaidmenis, narių susivienijimus. Apklausą pateikiau lentelės pavidalu, kurioje kiekvienas šeimos narys pažymėjo labiausiai sau priimtiną variantą.KlausimaiJonas (tėtis)Vilija (mama)Vaida (14m)Ignė (7m)Su kuriuo šeimos nariu Jūs dažniausiaia) ruošiate maistą mama(Vilija)tėtis (Jonas)mamamamab)planuojat laisvalaikįVilijaVaidamamatėtisc) tvarkot namus mamatėtismamaVaidaSu kuriuo šeimos nariu Jūs norėtumėtea) žaistiIgnėIgnėIgnėVaidab) žiūrėti filmąVaidaTėtismamaVaidaKurį šeimos narį laikotea) šeimos aprūpintojutėtistėtistėtismamab) geriausiai jus užjaučiančiumamaVaidamamamamac) energingu VaidaIgnėmamatėtisŠi lentelė buvo parengta duoti užpildyti kiekvienam šeimos nariui dar iki susitikimo su jais. Sociagrama buvo sudaryta siekiant išsiaiškinti kiekvieno šeimos nario aktyvumą šeimoje, kuris narys dominuoja labiau . Pagal šią lentelę sudaryta diagrama kuri aiškiai nurodo kiekvieno šeimos nario svarbumą. Pagal hierarchinę šeimos valdžios sistemą mano pasirinktos šeimos valdžios santykius šeimoje galima priskirti egalitarizmo arba visuotinės lygybės šeimos tipui. Tai reškia jog valdžia ir sprendimai šeimoje, kalbant tėvų aspektu, pasiskirsto po lygiai. Nors kita vertus turiu pabrėžti kad nėra taip svarbu kas dominuoja hierarchinėje šeimos struktūroje, svarbu, kad būtu valdžia ir kad tėvų autoritetas būtų didesnis negu vaikų. Kas ir matosi šeimos narių vertinime.Panagrinėjus lentelę galima pastebėti, kad mama daugiau dominuoja sprendžiant buitinius santykius, esant laisvalaikio užsiėmimais. Tačiau tėtis yra šeimos galva, kas liečia ekonominę šeimos padėti, taip yra dėl to, kad jo uždarbis yra kelis kartus didesnis nei jo žmonos Vilijos. Taip pat tėtis gana aktyviai dalyvauja užsiėmimais su vaikais. Šeimos skulptūros metodasŠis metodas remiasi prielaida, kad žmonių ir daiktų fizinė padėtis simboliškai išreiškia jų padėti šeimoje ir šeimos ryšius. Šeimos skulptūros metodas ir jo modifikacijos gali būti taikomi bet kuriame šeimos konsultavimo etape. Tam tereikia, kad susitikime dalyvautų bent trys šeimos nariai, o susitikimas vyktų pakankamai erdvioje patalpoje. Šeimos skulptūra šiuo atveju yra skirta esamai šeimos situacijai, jos praeičiai ar ateičiai pavaizduoti. Šis metodas buvo pritaikytas ir mano tiriamojoje šeimoje. Toliau aprašysiu tolimesnę šio metodo eigą: Kambaryje išdėstytos penkios kėdes, ir šeimos nariams pasiūliau susėsti. Pati irgi atsisėdau. Šalia manęs atsisėdo tėvas, priešais motina, o jai iš šonų – dukterys. Netrukus atsistojau ir išėjau iš kėdžių rato, pasiūlydama šeimos nariams penkias minutes pasėdėti užimtose vietose tylint ir žiūrint vienas į kitą. Po dviejų minučių šeimos nariai ėmė protestuoti: Tėtis pradėjo klausti ar čia taip ir sėdėsime žiūrėdami vienas į kitą, ir kokia iš to nauda, motina nusisuko ir žvelgė į šoną, bet nesakė nieko, vyresnioji dukra bandė juokauti, jaunesnioji žiūrėjo į grindis ir elgėsi taip lyg jai tai neįdomu.Tada aš paaiškinau, sakydama, kad toks reagavimas atspindi jūsų šeiminius santykius ir pasiūliau kiekvienam, šeimos nariui papasakoti, ką jautė per tas kelias minutes. Tai leido man padaryti tam tikras išvadas : apibūdinat tėvo elgesį, padariau išvadą kad jis yra nekantrus žmogus, būna gana dažnai suirzęs ir nepatenkintas esama situacija kurioje jis nejaukiai jaučiasi, kokia ir buvo pastaroji, taip pat jis yra gana uždaras žmogus, nelabai išsisakantis ,o galbūt nemokantis išsikalbėti žmogus. Toks jo būdas daro gerokai didesnę įtampą šeimoje. Tad motinos elgesys nusisukant ir žvelgiant į šoną gali būti traktuojamas kaip prieštaravimas vyro

 

Atsisiųsti dokumentą

Atsisiųsti dabar


Įvertinimas


Dokumento tipas

Assignment


Kalbos

Lithuanian (Lietuvių).


Kategorijos

Social Sciences.


Valstybė

Lietuva.


Susiję dokumentai

Populiariausias studentų nešiojamų kompiuterių gamintojas

Atsitiktinai pasirinktų Plungės miesto gyventojų atlyginimo tyrimas

Socialinis tikrovės konstravimas pagal P. Berger‘į ir T. Luckmann‘ą.